Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Добавъчно производство на пластмаси. Околна среда, здраве и безопасност. Метод за изпитване за определяне на нивата на емисии на частици и химикали от екструзия на материали с настолен 3D принтер (ISO/DIS 27548:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-22 още

Добавъчно производство на метали. Квалификационни принципи. Квалификация на проектантите

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-22 още

Добавъчно производство на керамика. Изходни материали. Характеризиране на керамична суспензия при фотополимеризация във вана

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-22 още

Добавъчно производство за метали. Изпитване без разрушаване и оценяване. Класификация на несъвършенствата в PBF части (ISO/ASTM AWI 52948)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-0/ПС-22 още

Добавъчно производство. Изпитвателни артефакти. Образци за разрушаване за валидиране на натиск за решетъчни структури

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-22 още

Добавъчно производство. Проектиране. Части с използване на керамични материали

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-22 още

Добавъчно производство. Пробни тела (артeфакти). Оценяване на геометричния капацитет на системите за добавъчно производство (ISO/ASTM/FDIS 52902:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-22 още

Добавъчно производство. Характеристики и ефективност на процеса. Процес на стопяване на метални прахове за критични приложения (ISO/ASTM DIS 52904:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-22 още

Добавъчно производство. Свойства на готовите части. Последваща обработка, проверка и изпитване на части, произведени чрез стопяване на прахов слой (ISO/ASTM FDIS 52908:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-0/ПС-22 още

Добавъчно производство. Проектиране. Изисквания, насоки и препоръки (ISO/ASTM DIS 52910:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-22 още

Добавъчно производство. Квалификационни принципи. Метод за изпитване на пясъчни форми за леене на метал

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-22 още

Добавъчно производство. Квалификационни принципи. Част 2: Изисквания към производствените площадки за промишлено добавъчно производство (ISO/ASTM/FDIS 52920:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-22 още

Добавъчно производство на полимери. Квалификационни принципи. Класификация на свойствата на частите (ISO/ASTM/FDIS 52924:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-22 още

Добавъчно производство на метали. Квалификационни принципи. Част 1: Обща квалификация на операторите на машини (ISO/ASTM FDIS 52926-1:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-22 още

Добавъчно производство на метали. Квалификационни принципи. Част 2: Квалификация на операторите на машини за PBF-LB (ISO/ASTM FDIS 52926-2:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-22 още

Добавъчно производство на метали. Квалификационни принципи. Част 3: Квалификация на операторите на машини за PBF-EB (ISO/ASTM FDIS 52926‑3:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-22 още

Добавъчно производство на метали. Квалификационни принципи. Част 4: Квалификация на операторите на машини за DED-LB (ISO/ASTM FDIS 52926‑4:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-22 още

Добавъчно производство на метали. Квалификационни принципи. Част 5: Квалификация на операторите на машини за DED-Arc (ISO/ASTM FDIS 52926-5:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-0/ПС-22 още