Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри хидравлични. Класификация и означения

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-2 още

Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри едностъпални. Основни параметри

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-2 още

Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Пръти бутални и плунжери за едностъпални хидравлични цилиндри за Рn 16 МРа. Присъединителни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри хидравлични едностъпални за Рn 16 МРа. Резби на питателни отвори

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри хидравлични едностъпални Рn 16 МРа. Фланци. Присъединителни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри хидравлични едностъпални за Рn 16 МРа. Шийки. Присъединителни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри хидравлични едностъпални за Рn 32 МРа. Фланци за закрепване на цилиндри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри едностъпални за Рn 32 МРа. Уши за закрепване на цилиндри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Единна система за общомашиностроителна пневматика. Цилиндри двойнодействуващи с демпфериране с едностранен бутален прът

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-2 още

Единна система за общомашиностроителна пневматика. Цилиндри еднодействуващи и двойно действащи. Технически изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-2 още

Единна система за общомашиностроителна пневматика. Цилиндри еднодействащи и двойнодействащи. Методи за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-2 още

Хидравлични устройства. Цилиндри бутални хидравлични двойнодействуващи. Типове и размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри хидравлични едностъпални и телескопични. Технически изисквания и методи за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-2 още

Кранове. Общо проектиране. Част 3-6: Гранични състояния и доказване на годността на съставните части. Хидравлични цилиндри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-31 още

Хидравлично задвижване. Цилиндри. Изпитвания за приемане (ISO 10100:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-2 още

Хидравлично и пневматично задвижване и съставни части. Диаметри на цилиндрите и диаметри на буталния прът. Метрична серия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Хидравлично и пневматично задвижване и съставни части. Цилиндри. Основен ред на ходовете на буталото

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Хидравлично и пневматично задвижване и съставни части. Размери и видове бутални пръти за цилиндри. Техническа поправка 1

60.60 Публикуван стандарт

ТК-2 още