Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (PE). Част 4: Вентили за системи за водоснбдяване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Тръбопроводи за централизирано топлоснабдяване. Тръбни системи за топлоносител гореща вода с две предварително топлинно изолирани тръби в общ корпус, положени директно в земята. Част 2: Фабрично произведени фитинги и монтажни модули с вентил за стоманени тръби с топлинна изолация от полиуретан и външна обвивка от полиетилен

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-41 още

Промишлена арматура. Изисквания и изпитване на метална арматура като оборудване за работа под налягане.

40.60 Край на общественото допитване

ТК-104 още

Защита срещу замърсяване на питейната вода във водоснабдителните инсталации и общи изисквания към устройства за предотвратяване на замърсяване при обратен поток

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-83 още

Устойчиви на замръзване външни кранове за външна употреба. Oбща техническа спецификация

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-83 още

Промишлена арматура. Функционална безопасност на предпазни клапани и задвижващи механизми

40.60 Край на общественото допитване

ТК-104 още

Промишлена арматура. Маркировка на метална арматура

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-104 още

Тръбопроводи за централизирано топлоснабдяване. Тръбни системи за топлоносител гореща вода с една предварително топлинно изолирана тръба, положени директно в земята. Фабрично произведени монтажни модули за стоманени тръби с топлинна изолация от полиуретан и външна обвивка от полиетилен

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-41 още

Тръбопроводи за централизирано топлоснабдяване. Тръбни системи за топлоносител гореща вода с една предварително топлинно изолирана тръба, положени директно в земята. Част 1: Фабрично произведен модул със стоманен вентил за стоманени тръби с топлинна изолация от полиуретан и външна обвивка от полиетилен

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-41 още

Тръбопроводи за централизирано топлоснабдяване. Тръбни системи за топлоносител гореща вода с една предварително топлинно изолирана тръба, положени директно в земята. Част 2: Фабрично произведен модул със стоманен вентил за за източване и обезвъздушаване с топлинна изолация от полиуретан и външна обвивка от полиетилен

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-41 още

Автоматични пароуловители. Изпитвания по време на производството и изпитвания на експлоатационни характеристики (ISO/FDIS 5117:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-104 още

Промишлена арматура. Присъединяване на задвижващ механизъм към многопътна арматура (ISO/FDIS 5210:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-104 още

Промишлена арматура. Присъединяване на частично завъртащ се задвижващ механизъм (ISO/FDIS 5211:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-104 още

Термопластични клапани. Въртящ момент. Метод на изпитване (ISO/FDIS 8233:2021).

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-104 още

Термопластични вентили. Въртящ момент. Метод за изпитване (ISO/DIS 8233:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-104 още

Пробки. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Пробки с цилиндрична глава. Основни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Пробки с шестостенна и полускрита глава. Основни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-12 още