Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Арматура стоманена неръждаема. Нивопоказатели

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Арматура водопроводна. Гайки холендрови крилчати. Основни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-83 още

Водовземател

95.20 Начало на гласуване за отмяна

ТК-83 още

Скоби водовземни с резба

60.60 Публикуван стандарт

ТК-83 още

Фонтан за питейна вода. Накрайник със сфера. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-83 още

Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Външни полиуретанови и модифицирани полиуретанови покрития нанесени в течно състояние

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Горещонанесени битумни материали за външно покритие

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Вътрешни покрития за намаляване на триенето при транспортиране на непредизвикващ корозия газ

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманени тръби и фитинги за крайбрежни и отдалечени от брега тръбопроводи. Вътрешни и външни прахови покрития от полиамид

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Стоманени тръби за положени в земята и във водата водопроводи. Вътрешна облицовка от епоксидна смола, нанесена в течно състояние, за защита от корозия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Катодна защита. Външни органични покрития за защита от корозия на подземни или подводни стоманени тръбопроводи, използвани съвместно с катодна защита. Ленти и свиваеми материали

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита на метални материали срещу корозия. Ръководство за оценка на вероятността от корозия във водоразпределителни и водосъбирателни системи. Част 1: Общи положения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита на метални материали срещу корозия. Ръководство за оценка на вероятността от корозия във водоразпределителни и водосъбирателни системи. Част 2: Фактори за въздействие върху мед и медни сплави

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита на метални материали срещу корозия. Ръководство за оценка на вероятността от корозия във водоразпределителни и водосъбирателни системи. Част 3: Фактори за въздействие върху галванизирани на горещо материали от желязо

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита на метални материали срещу корозия. Ръководство за оценка на вероятността от корозия във водоразпределителни и водосъбирателни системи. Част 4: Фактори за въздействие върху корозионноустойчиви стомани

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита на метални материали срещу корозия. Ръководство за оценка на вероятността от корозия във водоразпределителни и водосъбирателни системи. Част 5: Фактори за въздействие върху леярски чугун, нелегирани и ниско легирани стомани

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Общи принципи за катодна защита на зарити или потопени крайбрежни метални конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Системи за откриване на течове. Част 1: Общи принципи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още