Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фитинги и принадлежности, означени с PN. Част 1: Стоманени фланци

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-104 още

Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фитинги и принадлежности, означени с PN. Част 2: Фланци чугунени ляти

40.60 Край на общественото допитване

ТК-104 още

Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фитинги и принадлежности, означени с PN. Част 3: Фланци от медни сплави

40.60 Край на общественото допитване

ТК-104 още

Съединители и фланцови адаптери от сферографитен чугун с широки граници на допустими оклонения за използване с тръби от различни материали: сферографитен чугун, сив чугун, стомана, PVC-U, PVC-O, PE, фиброцимент

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-17 още

Фланци и техните съединения. Правила за проектиране на фланцови съединения с кръгли фланци и уплътнител. Част 1: Изчисляване

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-104 още

Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, присъединителни елементи и принадлежности, означени с Class. Част 3: Фланци от медни сплави

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-104 още

Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, присъединителни елементи и принадлежности, означени с Class. Част 4: Фланци от алуминиеви сплави

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-104 още

Съединения за тръбопроводи. Технически изисквания. Методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Части съединителни тръбопроводни от неръждаема стомана. Класификация

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Части съединителни тръбопроводни от неръждаема стомана. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри хидравлични едностъпални Рn 16 МРа. Фланци. Присъединителни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Цилиндри хидравлични едностъпални за Рn 32 МРа. Фланци за закрепване на цилиндри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Съединения тръбопроводни резбови. Присъединителни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Съединения тръбопроводни резбови. Условни отвори

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Съединения тръбопроводни резбови. Контрагайки. Конструкция и основни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Съединения тръбопроводни резбови. Щуцери прави за запояване. Основни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Съединения тръбопроводни резбови. Щуцери крайни. Основни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още

Съединения тръбопроводни резбови. Щуцери междинни и за преграда. Основни размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-104 още