Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 1: Общи положения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 2: Тръби

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 3: Свързващи части

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (PE). Част 4: Вентили за системи за водоснбдяване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 5: Пригодност за използване по предназначение на системата

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбoпроводни системи за подземно транспортиране и съхранение на непитейна вода под налягане. Шахти, ревизионни камери и пътни канавки за системи за дъждовни води, изработени от непластифициран поли (винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE ). Част 1: Изисквания за шахти за дъждовна вода и ревизионни камери)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмасови тръбoпроводни системи за подземно транспортиране и съхранение на непитейна вода под налягане. Шахти, ревизионни камери и пътни канавки за системи за дъждовни води, изработени от непластифициран поли (винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE ). Част 2: Изисквания за пътни канавки

50.60 Край на гласуването

ТК-81 още

Тръби от усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP). Определяне на напречна коравина на пълзене в мокро или сухо състояние (ISO/DIS 10468:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полипропилен (PP). Част 2: Тръби (ISO 15874-2:2013). Национално приложение (NA)

20.99 Работен документ за регистриране на ниво комитет

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 2: Тръби.

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Част 5: Пригодност за използване по предназначение на системата.

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Термопластични тръби. Надлъжно свиване. Метод за изпитване и параметри (ISO/DIS 2505:2021)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-81 още

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за канализация (ниска и висока температура) в сгради. Хлориран поли(винил)хлорид (PVC-C). Част 2: Oценяване на съответствието

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-81 още

Дискретна пневмоавтоматика. Тръби пластмасови

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Тръби от НПВХ. Методи за изпитване. Определяне на водопоглъщаемостта

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-81 още

Пластмаси. Тръби от полиетилен висока и ниска плътност. Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Пластмаси. Тръби от полиетилен (ниска плътност). Размери. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още