Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и канализация. Полипропилен с минерални модификатори (PP-MD). Част 1: Изисквания за тръбите, свързващите части и системата

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за напорни и безнапорни отводняване, канализация и водоснабдяване. Усилени със стъклени влакна термореактивни пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP). Указания за оценяване на съответствието

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Тръби и фасонни части от горещо поцинковани стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за канализационни системи. Част 1: Изисквания, изпитвания, управление на качеството

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-83 още

Тръби и фасонни части от горещо поцинковани стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за канализационни системи. Част 1: Изисквания, изпитвания, управление на качеството

60.60 Публикуван стандарт

ТК-83 още

Тръби и фасонни части от горещо поцинковани стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за канализационни системи. Част 2: Размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-83 още

Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за системи за отпадъчни води. Част 1: Изисквания, изпитване, управление на качеството

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-83 още

Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за системи за отпадъчни води. Част 1: Изисквания, изпитване, управление на качеството

60.60 Публикуван стандарт

ТК-83 още

Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа за системи за отпадъчни води. Част 2: Система S. Размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-83 още

Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за системи за отпадъчни води. Част 3: Система X. Размери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-83 още

Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за системи за отпадъчни води. Част 4: Елементи за вакуумни канализационни системи и канализационни системи в кораби

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-83 още

Пластмасови тръбопроводни системи за дъждовна вода за надземно външно приложение. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и за системата

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 1: Общи положения

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 2: Тръби

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 3: Свързващи части

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (РЕ). Част 5: Пригодност за използване по предназначение на системата

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отводняване и канализация. Полиетилен (РЕ). Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и за системата

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Фиброциментови тръби и фасонни части за канализационни системи за сгради. Размери и технически условия на доставка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-83 още

Безтраншейно изграждане и изпитване на тръбопроводи и канали за отпадъчни води

60.60 Публикуван стандарт

ТК-83 още