Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Криогенни съдове. Стационарни съдове, изолирани под вакуум. Част 2: Експлоатационни изисквания (ISO/DIS 21009-2:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-43 още

Криогенни съдове. Вентили за криогенна техника (ISO/FDIS 21011:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-43 още

Криогенни съдове. Маркучи (ISO/FDIS 21012:2022)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-43 още

Криогенни съдове. Предпазни клапани за криогенно обслужване. Част 3: Оразмеряване и определяне на капацитета

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-43 още

Криогенни съдове. Изисквания за якост на материалите при криогенна температура. Част 1: Температури под -80 °C

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-43 още

Криогенни съдове. Помпи за криогенно техническо обслужване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-43 още

Криогенни съдове. Транспортируеми съдове, изолирани във вакуум с обем не по-голям от 1000 литра. Част 1: Основни изисквания

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-43 още

Криогенни съдове. Транспортируеми съдове, изолирани под вакуум с обем до 1000 литра. Част 2: Проектиране, производство, контрол и изпитване

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-43 още

Кpиогенни съдове. Съединителни части за криогенни съдове

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-43 още

Криогенни съдове. Стационарни съдове изолирани под вакуум. Част 1: Основни изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-43 още

Криогенни съдове. Стационарни съдове изолирани под вакуум. Част 2: Проектиране, производство, контрол и изпитване

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-43 още

Криогенни съдове. Големи транспортируеми съдове изолирани под вакуум. Част 1: Основни изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-43 още

Криогенни съдове. Големи транспортируеми съдове изолирани под вакуум. Част 2: Проектиране, производство, контрол и изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-43 още

Криогенни съдове. Големи транспортируеми съдове изолирани под вакуум. Част 2: Проектиране, производство, контрол и изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-43 още

Криогенни съдове. Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 1: Предпазни клапани за криогенно използване

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-43 още

Криогенни съдове. Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 2: Предпазни устройства с разкъсваща се мембрана

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-43 още

Криогенни съдове. Стационарни съдове, които не са изолирани под вакуум. Част 1: Основни изисквания

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-43 още

Криогенни съдове. Стационарни съдове, изолирани не под вакуум. Част 2: Проектиране, производство, надзор и изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-43 още