Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 4: Вертикални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за надземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водата, различни от предназначените за отопление и охлаждане на сгради

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-56 още

Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване. Част 3: Конструиране и изработка

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Защитни устройства срещу препълване на неподвижни резервоари за течни горива. Част 1: Защитни устройства срещу препълване със затварящо устройство

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-104 още

Проектиране и производство на изпълнени на място стоманени, вертикални, цилиндрични резервоари с плоско дъно за съхраняване на охладени втечнени газове с работна температура между 0 °C и -165 °C. Част 1: Общи положения

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-56 още

Проектиране и производство на изпълнени на място стоманени, вертикални, цилиндрични резервоари с плоско дъно за съхраняване на охладени втечнени газове с работна температура между 0 °С и -196 °С. Част 4: Изолационни елементи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Проектиране и производство на изпълнявани на място стоманени, вертикални, цилиндрични резервоари с плоско дъно за съхраняване на охладени втечнени газове с работна температура между 0 °С и -165 °С. Част 5: Изпитване, отводняване, почистване и изстудяване

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-56 още

Балони за сгъстен въздух с налягане 3 MPа

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Резервоари. Общи технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 1: Хоризонтални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за подземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водата, различни от предназначените за нагряване и охлаждане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 2: Хоризонтални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за надземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водaтa

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 3: Хоризонтални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за подземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водата, предназначени за нагряване и охлаждане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Заварени неподвижни безнапорни резервоари от термопласти. Част 1: Общи принципи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Заварени неподвижни безнапорни резервоари от термопласти. Част 2: Пресмятане на вертикални цилиндрични резервоари

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Заварени неподвижни безнапорни резервоари от термопласти. Част 3: Проектиране и пресмятане на едностенни правоъгълни резервоари

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Заварени неподвижни безнапорни резервоари от термопласти. Част 4: Проектиране и пресмятане на фланцовите съединения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-81 още

Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване. Част 1: Суровини. Условия за спецификация и критерии за приемане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване. Част 2: Композитни материали. Химична устойчивост

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-81 още

Резервоари и съдове от усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) за надземно използване. Част 3: Конструиране и изработка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още