Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Съдове и апарати от цветни метали. Норми и методи за изчисляване на якост. Общи изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Съдове и апарати чугунени. Норми и методи за изчисляване на якост. Общи изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Съдове и апарати стоманени. Норми и общи изисквания към изчисляването на якост

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Системи за откриване на течове. Част 1: Общи принципи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Системи за откриване на течове. Част 2: Изисквания и методи за изпитване/оценяване на системи под налягане и на вакуумни системи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Системи за откриване на течове. Част 3: Изисквания и методи за изпитване/оценяване на течни системи за резервоари

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Системи за откриване на течове. Част 4: Изисквания и методи за изпитване/оценяване на сензорни системи за откриване на течове

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Системи за откриване на течове. Част 6: Сензори в ревизионни шахти

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Системи за откриване на течове. Част 7: Изисквания и методи за изпитване/оценяване на междинни пространства, обшивки за откриване на течове и изолации за откриване на течове

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-104 още

Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ (LPG). Уреди за измерване на обема в съдове под налягане за втечнен въглеводороден газ (LPG)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-8 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Резервоари

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Резервоари. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още