Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиационни методи за компютърна томография. Част 4: Квалификация

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-24 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиационни методи за компютърна томография. Част 1: Терминология

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-24 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиационни методи за компютърна томография. Част 2: Принципи, технически средства и образци

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-24 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Радиационни методи за компютърна томография. Част 3: Работен процес и тълкуване на резултатите

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-24 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване. Общи принципи

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-24 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване. Настройка на чувствителност и на дълбокомера

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-24 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване. Технология на пропускане

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-24 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване. Изпитване за нецялостности, разположени перпендикулярно на повърхнината

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-24 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване. Характеризиране и оразмеряване на нецялостностите

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-24 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване. Технически изисквания за стъпаловиден блок за калибриране (ISO/DIS 16946:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-24 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Изпитване с акустична емисия (AT). Откриване на теч посредством акустична емисия (ISO/DIS 18081:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-24 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеризиране и проверка на апаратура за ултразвуково изпитване с фазиран многоелементен осезател. Част 2: Осезатели

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-24 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Характеризиране и проверка на апаратура за ултразвуково изпитване с фазиран многоелементен осезател. Част 3: Комбинирани системи (ISO/DIS 18563‑3:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-24 още

Добавъчно производство за метали. Изпитване без разрушаване и оценяване. Класификация на несъвършенствата в PBF части (ISO/ASTM AWI 52948)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-0/ПС-22 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Ултразвуково изпитване. Речник

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-24 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Промишлени негатоскопи. Минимални изисквания (ISO/DIS 5580:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-24 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Инфрачервена термография. Част 2: Метод за изпитване на ефективността на съвместната работа между техническата система и средства.

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-24 още

Контрол без разрушаване. Дефектомери за радиационен контрол

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-24 още