Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Измервателни уреди и софтуер, използвани при изпитвания с високо напрежение и ток с голяма стойност. Част 2: Изисквания към софтуера при изпитвания с импулсни напрежения и токове

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Измерване на постояннотокови магнитни полета, променливотокови магнитни и променливотокови електрически полета от 1 Hz до 100 KHz по отношение на облъчване на хора. Част 1: Изисквания за измервателни инструменти (IEC 61786-1/AMD1)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-75 още

Измервателни трансформатори. Част 201: Общи изисквания за измервателни трансформатори за ниско напрежение

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Измервателни трансформатори. Част 220: Изисквания за безопасност на измервателни трансформатори за ниско напрежение

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Методика за изпитване с високо напрежение. Част 1: Общи определения и изисквания за изпитване

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-79 още

Методика за изпитване с високо напрежение. Част 2: Измервателни системи

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-79 още

Методи за изпитване с високо напрежение. Измерване на частични разряди на основата на заряда

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-79 още

Магнитни материали - Част 18: Материали с постоянен магнит (магнитнотвърди) - Методи за измерване на магнитните свойства в отворена магнитна верига с помощта на свръхпроводящ магнит

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Магнитни материали. Част 8-1: Спецификации за отделни материали. Магнитнотвърди материали

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Електроизмервателни преобразуватели за преобразуване на променливи и постоянни електрически величини в аналогови или цифрови сигнали (IEC 60688:2021)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-19 още

Уреди и софтуер, използвани за измервания при изпитвания с високо напрежение и голям ток. Част 3: Изисквания за хардуера за изпитване с променливи и постоянни напрежения и токове

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 1: Общи изисквания (ІЕС 61326-1:202X)

20.60 Край на периода за коментари

ТК-0/ПС-21 още

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-6: Специфични изисквания. Медицински устройства за In vitro диагностика (IVD) (IEC 61326-2-6:202x)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

Апаратура за монтиране на панел. Електрически измервателни апарати. Размери за монтаж на панел (IEC 61554:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-19 още

Електрическа безопасност на разпределителни системи за ниско напрежение до 1000 V променливо напрежение и 1500 V постоянно напрежение. Уреди за изпитване, измерване или мониторинг и контрол на защитни мерки. Част 10: Комбинирани измервателни устройства (IEC 61557-10:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-19 още

Електрическа безопасност на разпределителни системи на ниско напрежение до 1000 V променливо напрежение и 1500 V постоянно напрежение. Уреди за изпитване, измерване или мониторинг на защитни мерки. Част 13: Ръчни и ръчно-задвижвани токови клещи и сензори за измерване на токове на утечка в електрически разпределителни системи (IEC 61557-13:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-0/ПС-19 още

Електрическа безопасност на разпределителни системи за ниско напрежение до 1 000 V променливо напрежение и 1 500 V постоянно напрежение. Уреди за изпитване, измерване или мониторинг на мерките за защита. Част 14: Уреди за изпитване на безопасност на електрически устройства за машини (IEC 61557-14:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-0/ПС-19 още

Електрическа безопасност на разпределителни системи за ниско напрежение до 1 000 V променливо напрежение и 1 500 V постоянно напрежение. Уреди за изпитване, измерване или мониторинг на защитни мерки. Част 16: Устройства за изпитване на ефективността на защитните мерки на електрически съоръжения и/или медицински електрически устройства (IEC 61557-16:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-0/ПС-19 още