Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Свръхпроводимост. Част 23: Измерване на коефициент на остатъчно съпротивление. Коефициент на остатъчно съпротивление на Nb-свръхпроводници

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-18 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 5-3: Ниво за предаване на данни при използване на DLMS/COSEM

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 6-1: Система за идентификация на обекти (OBIS)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 6-2: Класове интерфейс COSEM

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Безехови камери. Част 1: Измерване на екранираното затихване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Методи за измерване на ток на допир и ток на защитен проводник (IEC 60990:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 1: Общи изисквания (ІЕС 61326-1:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-1: Специфични изисквания. Изпитвателни конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на работните характеристики за чувствителни устройства/съоръжения за изпитване и измерване на незащитени по отношение на ЕМС приложения (IEC 61326-2-1:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-2: Специфични изисквания. Изпитвателни конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на работните характеристики на преносими устройства/съоръжения за изпитване, измерване и наблюдение, използвани в разпределителни системи за ниско напрежение (IEC 61326-2-2:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-3: Специфични изисквания. Изпитвателни конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на работните характеристики на преобразуватели с вградено или дистанционно формиране на сигнала (IEC 61326-2-3:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-4: Специфични изисквания. Изпитвателни конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на работните характеристики на устройства за наблюдение и контрол на изолацията съгласно IEC 61557-8 и на устройства за откриване на мястото на повреда на изолацията съгласно IEC 61557-9 (IEC 61326-2-4:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-5: Специфични изисквания. Изпитвателни конфигурации, работни условия и критерии за оценяване на работните характеристики на устройства с интерфейси на полеви шини/магистрали съгласно IEC 61784-1 (IEC 61326-2-5:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Електрически устройства/съоръжения за измерване, управление и лабораторно приложение. Изисквания за електромагнитна съвместимост. Част 2-6: Специфични изисквания. Медицински устройства за In vitro диагностика (IVD) (IEC 61326-2-6:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Свръхпроводимост. Част 1: Измерване на критичен ток. Постоянен критичен ток на Nb-Ti композитни свръхпроводници (IEC 61788-1:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Свръхпроводимост. Част 13: Измерване на загуби при променлив ток. Методи с магнитометър за хистерезисни загуби в свръхпроводими многожилни композити (IEC 61788-13:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Свръхпроводимост. Част 2: Измерване на критичен ток. Постоянен критичен ток на Nb3Sn композитни свръхпроводници (IEC 61788-2:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Свръхпроводимост. Част 21: Свръхпроводими жици. Метод за измерване на практически свръхпроводими жици. Основни характеристики и ръководство (IEC 61788-21:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Свръхпроводимост. Част 22-1: Свръхпроводими електронни устройства. Основна спецификация за сензори и детектори (IEC 61788-22-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още