Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 5-3: Ниво за предаване на данни при използване на DLMS/COSEM

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 6-1: Система за идентификация на обекти (OBIS)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 6-2: Класове интерфейс COSEM

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Свръхпроводимост. Част 22-1: Свръхпроводими електронни устройства. Основна спецификация за сензори и детектори (IEC 61788-22-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 5-3: Ниво за предаване на данни при използване на DLMS/COSEM (IEC 62056-5-3:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 6-1: Система за идентификация на обекти (OBIS) (IEC 62056-6-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 8-5: Теснолентови комуникационни профили за съседни мрежи (IEC 62056-8-5:2017/Cor.1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 8-5: Теснолентови комуникационни профили за съседни мрежи (IEC 62056-8-5:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 8-6: Високоскоростен PLC ISO/IEC 12139-1 профил за съседни мрежи (IEC 62056-8-6:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Свръхпроводимост. Част 23: Измерване на коефициент на остатъчно съпротивление. Коефициент на остатъчно съпротивление на Nb - свръхпроводници (IEC 61788-23:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Свръхпроводимост. Част 23: Измерване на коефициент на остатъчно съпротивление. Коефициент на остатъчно съпротивление на Nb-свръхпроводници (IEC 61788-23:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Свръхпроводимост. Част 24: Измерване на критичен ток. Остатъчен критичен ток след двойно огъване при стайна температура на свръхпроводници от Bi-2223 с Ag-покритие (IEC 61788-24:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Непрекъсваеми захранващи системи (UPS). Част 2: Изисквания за електромагнитна съвместимост (EMC) (IEC 62040-2:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-20 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 6-2: Класове интерфейс COSEM (IEC 62056-6-2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 8-8: Комуникационен профил за мрежи съгласно серията ISO/IEC 14908 (IEC 62056-8-8:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още