Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за изпитване. Част 23: Устойчивост на покритието във влажна атмосфера, съдържаща серен диоксид

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-39 още

Аналитична колориметрия. Част 4: Индекс на метамеризъм за двойки проби при смяна на осветителното тяло (ISO/FDIS 18314-4:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-39 още

Колориметрия. Част 5: Графична цветова система CIE 1976 L*u*v*. Цветово пространство и u', v' графична скала на еднообразно хроматиране (ISO/CIE DIS 11664-5:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-39 още

Кондензатори. Метод за измерване на изолационното съпротивление

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-54 още

Светлина и осветление. Измерване и представяне на фотометрични данни на лампи и осветители. Част 1: Измерване и формат на папката

90.00 Двегодишен периодичен преглед

ТК-54 още

Светлина и осветление. Измерване и представяне на фотометрични данни на лампи и осветители. Част 2: Представяне на данни за работни места на закрито и на открито

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-54 още

Светлина и осветление. Измерване и представяне на фотометрични данни на лампи и осветители. Част 3: Представяне на данни за аварийно и евакуационно осветление на работни места

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Светлина и осветление. Измерване и представяне на фотометрични данни на лампи и осветители. Част 4: Светодиодни лампи, модули и осветители

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-54 още

Метални ленти с непрекъснато нанесено покритие. Методи за изпитване. Част 23: Устойчивост на цвета във влажна атмосфера, съдържаща серен диоксид

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-39 още

Измерване и оценяване на въздействието върху хора, изложени на инкохерентно оптично лъчение. Част 4: Терминология и величини, използвани при измервания на ултравиолетово лъчение, лъчение във видимия спектър и инфрачервено лъчение

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-54 още

Класификация на неелектрически източници на инкохерентно оптическо излъчване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-54 още

Авиационна и космическа техника. Термичен дрейф на LED осветителни тела. Методи за класификация и измерване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Мултимедийни системи и съоръжения. Измерване и управление на цвета. Част 12-2: Формат на образец за метаданни за идентификация на цветовата гама (IEC 61966-12-2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Мултимедийни системи и съоръжения. Измерване и управление на цвета. Част 2-5: Управление на цвета. Избор на RGB цветово пространство - opRGB

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Мултимедийни системи и съоръжения. Измерване и управление на цвета. Част 6: Дисплеи с фронтална проекция (IEC 61966-6:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Колориметрия. Част 5: Графична цветова система CIE 1976 L*u*v*. Цветно пространство и u', v' графична скала на еднообразно хроматиране (ISO/CIE 11664-5:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Аналитична колориметрия. Част 4: Индекс на метамеризъм за двойки проби при смяна на осветителното тяло (ISO 18314-4:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Колориметрия. Част 1: Стандартни колориметрични наблюдатели по CIE (Международна комисия по осветление) (ISO/CIE 11664-1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още