Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Вентилатори радиални. Норми на вибрации

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Машини металорежещи. Вибрационни характеристики. Методи за изпитване на вибрации

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Машини дървообработващи. Методи за изпитване на вибрации

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Изолатори на вибрации и удари. Характеристики за уточняване на механична изолация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-82 още

Машини електрически въртящи се. Измерване на вибрациите на агрегатите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-38 още

Удари и вибрации. Спомагателни устройства за измерване. Терминология. Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-82 още

Устройства за измерване на механични трептения. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-82 още

Вибрации. Физикобиологични методи за определяне ефективността на виброзащитни средства и материали

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-82 още

Устройства виброзащитни за ръчни машини с ударно действие. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-82 още

Машини и съоръжения строителни. Вибрации, въздействуващи върху тялото на оператора. Методи за измерване и оценка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Машини въртящи се. Уреди за измерване на вибрациите. Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Вибрации. Обявяване и проверка на стойностите на излъчените вибрации

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-82 още

Безопасност на машини. Изисквания за разработването на раздели за вибрация в стандарти за безопасност

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-82 още

Вибрации и механични удари. Виброизолация на машини. Информация за използване на изолация на източници

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-82 още

Изпитване (контрол) без разрушаване. Акустична емисия. Изпитване на метални съоръжения под налягане по време на изпитване на херметичност. Локализация в зона на източници на акустична емисия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-24 още

Ръководство за измервания на място на вибрациите и пулсациите в хидравличните машини (турбини, акумулиращи помпи и помпи в турбинен режим) (IEC 60994:1991)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-2 още

Механични вибрации. Оценяване на вибрациите на машини чрез измервания на невъртящи се части. Част 21: Вятърни турбини с хоризонтална ос със скоростна кутия (ISO 10816-21:2015)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-82 още

Вибрации. Оценка на вибрациите на машини чрез измерването им на невъртящи се части. Част 6: Машини с възвратно-постъпателно движение с номинална мощност над 100 kW. Изменение 1 (ISO 10816-6:1995/Amd 1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-82 още