Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електроакустика. Слухови апарати. Част 0: Измерване на техническите характеристики на слухови апарати

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-47 още

Електромедицински апарати. Част 2-37: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на ултразвукови медицински диагностични апарати и апарати за наблюдение и контрол

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Електромедицински апарати. Част 2-66: Специфични изисквания за основна безопасност и съществени характеристики на слухови апарати и системи слухови апарати

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-47 още

Eлектроакустика. Аудиометрични устройства. Част 5: Уреди за измерване на акустичен импеданс/пълна акустична проводимост

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-47 още

Eлектроакустика. Аудиометрични устройства. Част 7: Уреди за измерване на потенциали при възбуждане на слуха

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-47 още

Електроакустика. Измервателни микрофони. Част 2: Основен метод за калибриране на налягане на лабораторни еталонни микрофони по метода на реципрочността

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-47 още

Електроакустика. Измервателни микрофони. Част 9: Спесификации за трасфер на стандартни микрофони

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-47 още

Електроакустика. Спецификации за персонални устройства за измерване нивото на звуковото облъчване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-47 още

Ултразвук. Хирургически системи. Измерване и обявяване на основните характеристики на изходите

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-18 още

Ултразвук. Хидрофони. Част 2: Калибриране за ултразвукови полета

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-18 още

Ултразвук. Характеристики на полето. Методи за изпитване за определяне на топлинни и механични показатели, отнасящи се до ултразвукови медицински диагностични полета

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-18 още

Акустика под вода. Калибриране на векторни приемници на акустични вълни в честотния диапазон от 5 Hz до 10 kHz

40.60 Край на общественото допитване

ТК-0/ПС-18 още

Ултразвук. Еластография със срязваща вълна. Част 1: Спецификации за потребителския интерфейс (IEC 63412-1:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-0/ПС-18 още

Ултразвук. Измерване на биологично значимо повишаване на температурата, създавано от медицински ултразвукови апарати

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-18 още

Устройства за звукови системи. Слушалки и звукови наушници, свързани с персонална аудиоапаратура. Измервателна методология при максимално ниво на звуково налягане. Част 1: Общ метод за "комплект устройства"

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Устройства за звукови системи. Слушалки и звукови наушници, свързани с персонална аудиоапаратура. Измервателна методология при максимално ниво на звуково налягане. Част 2: Съответствие на комплекти слушалки, ако едната или и двете се предлагат поотделно, или се предлагат като комплект, но със стандартизирани съединители между двете, позволяващи да се комбинират компоненти от различни производители или различен дизайн

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Устройства за звукови системи. Слушалки и звукови наушници, свързани с персонална аудиоапаратура. Измервателна методология при максимално ниво на звуково налягане. Част 3: Метод за измерване за управление на звукова доза

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-47 още

Електроакустика. Слухови апарати. Част 0: Измерване на техническите характеристики на слухови апарати (IEC 60118-0:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още