Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци . Общи изисквания и изисквания за безопасност. Част 4: Изпитване на шума, излъчван от товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-15 още

Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Методи за изпитване за определяне на акустичните експлоатационни показатели. Част 1: Присъщи характеристики на звукопоглъщането в условия на дифузно звуково поле

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-68 още

Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Метод за изпитване за определяне на акустичните експлоатационни показатели. Част 2: Присъщи характеристики на изолацията от въздушен шум в условия на дифузно звуково поле

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-68 още

Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Методи за изпитване за определяне на акустичните експлоатационни показатели. Част 3: Стандартизиран звуков спектър на шума от движението по пътищата

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-68 още

Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Метод за изпитване за определяне на акустичните експлоатационни показатели. Част 4: Присъщи характеристики. Стойности на дифракцията на звука, определени на място

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-68 още

Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Метод за изпитване за определяне на акустичните експлоатационни показатели. Част 5: Присъщи характеристики. Стойности на отражението на звука в условия на пряко въздействие от звуково поле, измерени на място

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-68 още

Съоръжения за намаляване на шума от движението по пътищата. Метод за изпитване за определяне на акустичните експлоатационни показатели. Част 6: Присъщи характеристики. Стойности на въздушната звукоизолация в условия на пряко въздействие от звуково поле, измерени на място

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-68 още

Железопътна техника. Акустика. Измерване на изходните условия за изчисление на шума в околната среда

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-70 още

Акустика. Измерване на влиянието на пътната повърхност върху шума от движението. Част 1: Статистически метод на преминаване (ISO/DIS 11819-1:2021)

50.60 Край на гласуването

ТК-68 още

Акустика. Железопътна техника. Измерване на излъчения шум от местата на свързване на превозните средства

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-70 още

Транспортни средства с двигатели с вътрешно горене. Допустими нива на външен шум и методи за измерване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-14 още

Шум. Самолети пътнически. Допустими нива на шум

60.60 Публикуван стандарт

ТК-82 още

Подвижен железопътен състав. Допустими нива на шума и методи за измерване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Двигатели с вътрешно горене. Определяне на нивото на звуковата мощност на шума

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Безопасност на индустриални кари. Методи за изпитване за измерване на излъчвания шум

90.20 Начало на периодичен преглед

ЕРГ 14 още

Товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци и техните контейнероповдигачи. Общи изисквания и изисквания за безопасност. Част 4: Изпитване на шума, излъчван от товарни автомобили за събиране и извозване на битови отпадъци

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Железопътна техника. Излъчване на шум. Характеристика на динамичните свойства на участъците от железния път за измерване на шума от преминаващи влакове

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Акустика. Измерване на грапавините на релса и колело, свързани с генериране на шум

60.60 Публикуван стандарт

ТК-70 още