Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Лабораторно измерване на шума в канализационни инсталации

50.60 Край на гласуването

ТК-82 още

Битови и подобни уреди. Правила за изпитване за определяне на излъчването на шум във въздуха. Част 2-14: Специфични изисквания за хладилници, шкафове за съхраняване на замразени храни и фризери за храна

40.60 Край на общественото допитване

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-4: Специфични изисквания за перални машини и центрофуги

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-1: Специфични изисквания за прахосмукачки

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне на излъчването на шум във въздуха. Част 2-10: Специфични изисквания за електрически печки за готвене, фурни, грилове, микровълнови фурни и комбинации от тях

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-11: Специфични изисквания за електрически уреди за приготвяне на храна

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне на излъчването на шум във въздуха. Част 2-13: Специфични изисквания за въздухоочистители и други устройства за извличане на кухненски изпарения (IEC 60704-2-13:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-16:Специфични изисквания за перални машини със сушилни

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-17: Специфични изисквания за роботи за сухо почистване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-19: Специфични изисквания за въздухоочистители

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Битови и подобни eлектрически уреди. Правила за изпитване за определяне на излъчването на шум във въздуха. Част 2-2: Специфични изисквания за вентилаторни отоплителни уреди

40.60 Край на общественото допитване

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-20: Специфични изисквания за уреди за мокро почистване на твърди подове

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определянето на излъчването на шум във въздуха. Част 2-9: Специфични изисквания за електрически уреди за грижи за косата

40.60 Край на общественото допитване

ТК-6 още

Акустика. Измерване на нивото на звуково налягане от техническо оборудване или дейности в сгради. Инженерен метод (ISO/DIS 16032:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-82 още

Акустика. Шум от стрелбища. Част 2: Оценяване чрез пресмятане на взрива при дулото и силата на звука от изстрел (ISO/CD 17201-2:2023 )

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-82 още

Акустика. Шум от стрелбища. Част 4: Предвиждане на силата на звука от изстрел (ISO/CD 17201-4:2023)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-82 още

Акустика. Акустична изолация за тръби, вентили и фланци (ISO/FDIS 15665:2023)

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-82 още

Машини металорежещи. Шумови характеристики. Методи за изпитване на шум

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още