Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи, промишлени охладители и изсушители с компресори с електрическо задвижване. Определяне на нивото на звукова мощност. Част 1: Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи за отопление и охлаждане на помещения, изсушители и промишлени охладители

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-41 още

Лабораторно измерване на въздушния и структурен звук/ шум от обслужваща инсталация. Част 1: Правила за прилагане за инсталации за отпадъчни води

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-82 още

Лабораторно измерване на шума в канализационни инсталации

50.60 Край на гласуването

ТК-82 още

Битови и подобни уреди. Правила за изпитване за определяне на излъчването на шум във въздуха. Част 2-14: Специфични изисквания за хладилници, шкафове за съхраняване на замразени храни и фризери за храна

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне на излъчването на шум във въздуха. Част 2-13: Специфични изисквания за въздухоочистители и други устройства за извличане на кухненски изпарения

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-15: Специфични изисквания за уреди за раздробяване на хранителни отпадъци

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определяне излъчването на шум във въздуха. Част 2-19: Специфични изисквания за въздухоочистители

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Битови и подобни уреди. Правила за изпитване за определяне на излъчването на шум във въздуха. Част 2-2: Специфични изисквания за вентилаторни отоплителни уреди

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Правила за изпитване за определянето на излъчването на шум във въздуха. Част 2-9: Специфични изисквания за електрически уреди за грижи за косата

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-6 още

Акустика. Статистически методи за определяне и проверка на установени стойности на шума, излъчван от машини и съоръжения (ISO/CD 7574.2)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-82 още

Електроагрегати за променлив ток, задвижвани от бутални двигатели с вътрешно горене. Част 10: Измерване на шума, излъчен във въздуха (ISO/FDIS 8528-10:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-14 още

Машини металорежещи. Шумови характеристики. Методи за изпитване на шум

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Редуктори зъбни. Допустими нива на шума и методи за измерването му

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-82 още

Водопроводи арматурни. Метод за изпитване на шум в лабораторни условия

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-82 още

Защита от шума от водопроводни и канализационни инсталации в жилищни и обществени сгради. Технически изисквания

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-82 още

Машини и съоръжения строителни. Норми на нивото на шума и методи за измерването му

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Охрана на труда. Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Методи за измерване шума на работното място

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи, промишлени охладители и изсушители с електрически задвижвани компресори. Определяне на нивото на звуковата мощност. Част 1: Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи за отопление и охлаждане на помещения, изсушители и промишлени охладители

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още