Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Филтриране. Част 21: Филтри за линеен профил. Гаусови филтри (ISO/DIS 16610-21:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-28 още

Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Филтриране. Част 31: Филтри с устойчив профил: Филтри с линейна регресия с Гаусова грешка (ISO/DIS 16610-31:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-28 още

Геометрични спецификации на продукта (GPS). Филтрация. Част 45: Морфологичен профил: Сегментация (ISO/DIS 16610-45:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-28 още

Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Разделяне. Част 1: Термини, определения и основни понятия (ISO/DIS 18183-1:2022)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-28 още

Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Разделяне. Част 2: Номинален модел (ISO/FDIS 18183-2:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-28 още

Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Разделяне. Част 3: Методи използвани за спецификация и проверка (ISO/FDIS 18183-3:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-28 още

Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на повърхнина. Част 603: Номинални параметри на неконтактни средства за измерване (с фазово отместваща се интерферометрична микроскопия) (ISO/DIS 25178‑603:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-28 още

Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на повърхнина. Част 605: Номинални характеристики на неконтактни средства за измерване (с автоматично фокусиране в точка) (ISO/DIS 25178‑605:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-28 още

Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Асоциация (ISO/FDIS 4351:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-28 още

Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Средства за измерване на дължини: вътрешни микрометри. Част 1: Двуточкови вътрешни микрометри. Конструктивни и метрологични характеристики (ISO 5059-1:2022).

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-28 още

Изисквания към геометрията на продукт (GPS). Определяне на допустими отклонения на геометрията. Бази и системи от бази (ISO 5459:2011)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-28 още

Геометрични спецификации на продукта (GPS). Оборудване за измерване на форми; Измервателни уреди с въртяща се ос за измерване на форма. Проектиране и метрологични характеристики (ISO/DIS 5463:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-28 още

Изисквания за геометрията на продукти (GPS). Изпитвания за приемане и повторна проверка на координатни измервателни машини (КИМ). Част 13: Оптични 3D КИМ (ISO 10360-13:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Изисквания за геометрията на продукт (GPS). Допустими отклонения от геометрията. Допустими отклонения от форма, ориентация, разположение и радиално биене (ISO 1101:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Проверка чрез измерване на детайли и на средства за измерване. Част 1: Правила за вземане на решения за проверка за съответствие или несъответствие с изискванията (ISO 14253-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Проверка чрез измерване на детайли и на средства за измерване. Част 2: Ръководство за оценяване на неопределеността при измерване на геометрични параметри при калибриране на средства за измерване и при проверка на продукт (ISO 14253-2:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Проверка чрез измерване на детайли и на средства за измерване. Част 2: Ръководство за оценяване на неопределеността при измерване на геометрични параметри при калибриране на средства за измерване и при проверка на продукт. Техническа поправка 1 (ISO 14253-2:2011/Cor 1:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още

Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Проверка чрез измерване на детайли и на средства за измерване. Част 3: Ръководство за постигане на съгласие на изразената неопределеност на измерване (ISO 14253-3:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-28 още