Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Метални покрития върху материали на неметална основа. Измерване на дебелината на покритието. Микросъпротивителен метод (ISO 14571:2020)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-42 още

Геометрични спецификации на продукта (GPS). Филтрация. Част 45: Морфологичен профил: Сегментация (ISO/CD 16610-45:2020)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-28 още

Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Филтрация. Част 62: Линейни филтри за повърхности: Сплайн филтри (ISO/FDIS 16610-62:2022)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-28 още

Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Текстура на повърхността:. Част 601: Номинални характеристики на контактни (с контактен накрайник) средства за измерване.

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-28 още

Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на повърхнина. Част 601: Номинални параметри на неконтактни (с конфокална хроматична система) средства за измерване (ISO 25178-602:2010)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-28 още

Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на повърхнина. Част 603: Номинални параметри на неконтактни средства за измерване (с фазово отместваща се интерферометрична микроскопия) (ISO 25178-603:2013)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-28 още

Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на повърхнина. Част 604: Номинални характеристики на неконтактни средства за измерване (кохерентна сканираща интерферометрия)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-28 още

Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на повърхнина. Част 605: Номинални характеристики на неконтактни средства за измерване (с автоматично фокусиране в точка)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-28 още

Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Структура на повърхнина. Част 700: Калибриране, настройка и проверка на средствата за измерване на топография на повърхнините (ISO/FDIS 25178-700:2022)

50.60 Край на гласуването

ТК-28 още

Метални и други неорганични покрития. Преглед на методите за измерване на дебелина (ISO/DIS 3882)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-42 още

Метрология. Уреди за измерване грапавостта на повърхнините по профилния метод. Контактни уреди за непрекъснато преобразуване на профила. Профилография

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-28 още

Калибри за контрол на разположението на повърхнините. Допуски

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-28 още

Продукция от дървесина. Грапавост на повърхнините. Параметри и числени стойности

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Образци за грапавост на повърхнини на отливки

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-28 още

Триене и износване. Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Трибология. Основни термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Основни норми за взаимозаменяемост. Допуски на формата и разположението на повърхнините. Числени стойности

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-28 още

Основни норми за взаимозаменяемост. Допуски на формата и разположението на повърхнините. Основни термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-28 още