Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изисквания към геометрията на продукти (GPS). Определяне на допустими отклонения на размери. Част 1: Линейни размери (ISO/AWI 14405-1:2022)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-28 още

Изисквания към геометрията на продукт (GPS). Определяне на допустими отклонения на геометрията. Бази и системи от бази (ISO 5459:2011)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-28 още

Основни норми за взаимозаменяемост. Предавки зъбни. Общи термини, определения, означения на грешки и допуски

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 5 още

Основни норми за взаимозаменяемост. Предавки зъбни конусни и хипоидни. Термини, определения и означения на грешките и допуските

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 5 още

Основни норми на взаимозаменяемост. Предавки със зъбен гребен. Допуски

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 5 още

Основни норми за взаимозаменяемост. Съединения шпонкови с призматични направляващи шпонки със закрепване върху вала. Размери на шпонките и на сеченията на каналите. Допуски

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 5 още

Основни норми за взаимозаменяемост. Съединения шпонкови с клинови шпонки. Размери, допуски и сглобки

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 5 още

Основни норми за взаимозаменяемост. Резба метрична. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Основни норми за взаимозаменяемост. Предавки зъбни цилиндрични малкомодулни. Допуски

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 5 още

Основни норми за взаимозаменяемост. Допуски за разположението на осите на отворите за свързващи детайли

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 5 още

Основни норми за взаимозаменяемост. Резба кръгла. Допуски

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Лагери търкалящи. Допуски. Основни термини и определения

90.20 Начало на периодичен преглед

ЕРГ 5 още

Основни норми за взаимозаменяемост. Резба метрична. Диаметри и стъпки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Система за осигуряване на геометричната точност в строителството. Допуски на геометрични параметри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Основни норми за взаимозаменяемост. Резба трапецовидна. Профили

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Основни норми за взаимозаменяемост. Резба метрична за уредостроенето. Основни размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Единна система за допуски и сглобки. Допуски на ъглите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-28 още

Основни норми за взаимозаменяемост. Единна система за допуски и сглобки на СИВ. Редове, допуски, основни отклонения и допускови полета за размери над 3150 до 10 000 mm

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-28 още