Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Временни системи за странична защита. Изисквания за продукти. Методи за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-107 още

Знаци за нивото на полупотопяеми и потопяеми електрически изделия. Размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Знаци за поляритет. Размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Знак и табелки за означаване на защитните клеми

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Уредби и съоръжения електрически. Критерий за избор по условията на електродинамична и термична устойчивост при късо съединение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Лични предпазни средства при падане. Системи с достъп с въже. Регулиращи устройства с въже

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Временни системи за странична защита. Изисквания за продукти. Методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-107 още

Екипировка за алпинизъм. Системи от въздушни възглавници за лавини. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-88 още

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Списък на еквивалентните термини

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства за предотвратяване на падане от височина. Въжета със сърцевина и обвивка с малко удължение

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства срещу падане. Устройства за спускане при спасяване

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Част 2: Спирачни устройства срещу падане с водач по гъвкава осигурителна линия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Поглъщатели на енергия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни устройства срещу падане от прибиращ се тип

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни колани за цялото тяло

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Съединители

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още