Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Помощни средства за обучение по плуване. Част 1: Изисквания за безопасност и методи за изпитване на помощни средства, закрепени към тялото

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Помощни средства за обучение по плуване. Част 1: Изисквания за безопасност и методи за изпитване на помощни средства за обучение по плуване, закрепени към тялото

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Помощни средства за обучение по плуване. Част 2: Изисквания за безопасност и методи за изпитване на помощни средства, които се държат

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Помощни средства за обучение по плуване. Част 3: Изисквания за безопасност и методи за изпитване на помощни средства, в които ползвателят се поставя седнал

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства за плаване. Част 10: Избор и приложение на лични предпазни средства за плаване и други приложими средства (ISO 12402-10:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства за плаване. Част 2: Спасителни жилетки, ниво на изпълнение 275. Изисквания за безопасност (ISO 12402-2:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства за плаване. Част 3: Спасителни жилетки, ниво на изпълнение 150. Изисквания за безопасност (ISO 12402-3:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства за плаване. Част 4: Спасителни жилетки, ниво на изпълнение 100. Изисквания за безопасност (ISO 12402-4:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства за плаване. Част 5: Средства за плаваемост (ниво 50). Изисквания за безопасност (ISO 12402-5:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства за плаване. Част 6: Спасителни жилетки и помощни средства за плаване със специално приложение. Изисквания за безопасност и допълнителни методи за изпитване (ISO 12402-6:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства за плаване. Част 7: Материали и съставни части. Изисквания за безопасност и методи за изпитване (ISO 12402-7:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства за плаване. Част 8: Принадлежности. Изисквания за безопасност и методи за изпитване (ISO 12402-8:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства за плаване. Част 9: Оценяване (ISO 12402-9:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 188/SC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 188/SC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 188/SC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 188/SC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 188/SC 1 още