Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Системи с достъп с въже. Регулиращи устройства с въже

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-50 още

Постоянни анкерни устройства и куки за обезопасяване

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-61 още

Лични предпазни средства срещу падане. Част 2: Спирачни устройства срещу падане с водач по гъвкава осигурителна линия

40.60 Край на общественото допитване

ТК-50 още

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Спирачни устройства срещу падане от прибиращ се тип

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-50 още

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Осигурителни устройства

40.60 Край на общественото допитване

ТК-50 още

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни колани за седнало положение

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-50 още

Временни съоръжения за строителството. Обезопасителни мрежи. Част 1: Изисквания за безопасност, методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-107 още

Временни съоръжения за строителството. Обезопасителни мрежи. Част 2: Изисквания за безопасност за гранични условия на разполагане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-107 още

Лични предпазни средства при падане. Системи с достъп с въже. Регулиращи устройства с въже

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства срещу падане. Спасителни повдигащи устройства

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-50 още

Спасителни средства. Спасителни колани за цялото тяло

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства срещу падане. Спасителни примки

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-50 още

Авиационна и космическа техника. Електрически кабели за използване в самолети. Методи за изпитване. Част 501: Устойчивост на прерязване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Лични предпазни средства срещу падане. Спирачни устройства срещу падане с водач по осигурителна линия. Част 1: Спирачни устройства срещу падане с водач по твърда осигурителна линия

90.00 Двегодишен периодичен преглед

ТК-50 още

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Предпазни въжета

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства за поддържане при работа и предпазване от падане от височина. Колани и предпазни въжета за поддържане и ограничаване при работа

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства срещу падане. Системи лични предпазни средства срещу падане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Лични предпазни средства срещу падане от височина. Осигурителни устройства

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-50 още