Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Защитни ръкавици за заварчици

40.60 Край на общественото допитване

ТК-50 още

Защитни ръкавици и други средства за защита на ръцете от термични рискове (топлина и/или огън)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-50 още

Защитни ръкавици за пожарникари

40.60 Край на общественото допитване

ТК-50 още

Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи за изпитване - Изменение 1 (ISO 21420:2020)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-50 още

Защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми. Част 1: Терминология и изисквания за експлоатационните показатели при химични опасности (ISO/DIS 374-1:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-50 още

Защитни ръкавици срещу опасни химични продукти и микроорганизми. Част 5: Терминология и изисквания за експлоатационните показатели при опасности от микроорганизми (ISO/DIS 374-5:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-50 още

Защитни ръкавици срещу химични продукти и микроорганизми. Част 6: Защитни ръкавици за фризьори (ISO/AWI 374-6:2021)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-50 още

Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката срещу порязвания и пробождания от ръчно държани ножове. Част 2: Ръкавици и защитни средства за ръката, различни от мрежа от метални пръстени

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-50 още

Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката срещу порязвания и пробождания с ръчно държани ножове. Част 3: Изпитване на срязване при удар от падане от височина за текстил, кожа и други материали

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-50 още

Защитни ръкавици за заварчици

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Защитна екипировка за бойни изкуства. Част 7: Допълнителни изисквания и методи за изпитване за протектори за ръката от китката надолу и за стъпалата

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Защитни ръкавици за мотоциклетисти. Изисквания и методи за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-50 още

Защитно облекло. Защитни средства за китки, длани, колене и лакти за използващите ролкови спортни уреди. Изисквания и методи за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-50 още

Защитно облекло. Ръкавици и защитни средства за ръката срещу срязване с електрически задвижвани ножове. Изисквания и методи за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-50 още

Протектори за колене и лакти при спортове на закрито. Изисквания за безопасност и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Защитно облекло. Защитни ръкавици за футболни вратари

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-50 още

Защитни ръкавици. Електростатични свойства

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-50 още

Защитни ръкавици. Определяне на диметилформамид в ръкавици

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-50 още