Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи шлем или качулка. Изисквания, изпитвания, маркировка

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи цели маски, полумаски или четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Номенклатура на съставните части

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Автономни дихателни апарати със затворена система за евакуация. Изисквания, изпитвания, маркировка

40.60 Край на общественото допитване

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Апарати за защита на дихателните органи, автономни, с отворена система със сгъстен въздух, включващи качулка за евакуация. Изисквания, изпитвания, маркировка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Дихателна екипировка. Сгъстен въздух за дихателни апарати

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Филтри с дихателни шлангове (Филтри, незакрепени към маска). Филтри за частици, газозащитни филтри и комбинирани филтри. Изисквания, изпитвания, маркировка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Филтри с дихателни шлангове (Филтри, незакрепени към маска). Филтри за частици, газозащитни филтри и комбинирани филтри. Изисквания, изпитвания, маркировка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи шлем или качулка. Изисквания, изпитвания, маркировка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи шлем или качулка. Изисквания, изпитвания, маркировка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи шлем или качулка. Изисквания, изпитвания, маркировка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи цели маски, полумаски или четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи цели маски, полумаски или четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Апарати, филтриращи с нагнетяващ вентилатор, включващи цели маски, полумаски или четвърт маски. Изисквания, изпитвания, маркировка

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 1: Определяне на подсмукване и общо подсмукване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 2: Практически изпитвания на експлоатационните показатели

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 3: Определяне на съпротивление при дишане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 4: Изпитване с пламък

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още