Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Защитно облекло - Облекла за защита срещу студени условия на заобикалящата среда

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-50 още

Защитно облекло срещу химикали. Методи за изпитване и класификация на експлоатационните характеристики на материали, шевове, пришити детайли и части на защитно облекло срещу химикали

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-50 още

Защитно облекло. Дрехи, обработени с перметрин за защита срещу ухапване

50.60 Край на гласуването

ТК-50 още

Защитно облекло за пожарникари. Изисквания към eксплоатационните показатели на защитно облекло за пожарникари

40.60 Край на общественото допитване

ТК-50 още

Авиационна и космическа техника. Спасителни жилетки за постоянно носене в хеликоптери. Изисквания, изпитвания и маркировка

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Водолазни костюми за хеликоптери. Изисквания, изпитване и маркиране

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-36 още

Защитно облекло. Речник (ISO/FDIS 11610:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-50 още

Защитно облекло за използване при заваряване и подобни процеси (ISO/DIS 11611:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-50 още

Защитно облекло. Облекло за защита срещу топлина и пламък. Минимални изисквания за експлоатационните показатели (ISO/AWI 11612)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-50 още

Защитно облекло срещу топлина и пламък. Част 1: Метод за изпитване на пълен комплект облекла. Измерване на преминалата енергия чрез използване на инструментален манекен (ISO/DIS 13506-1:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-50 още

Защитно облекло срещу топлина и пламък. Част 2: Предотвратяване на нараняване от изгаряне на кожата. Изисквания към изчисленията и случаите на изпитване (ISO/DIS 13506-2:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-50 още

Защитно облекло. Механични свойства. Определяне на устойчивостта на срязване от остри предмети (ISO/DIS 13997:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-50 още

Защитно облекло. Защита от пламък. Материали, комплекти материали и облекло, ограничаващи разпространението на пламъка (ISO/AWI 14116)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-50 още

Защитно облекло за автомобилни състезатели. Защита срещу топлина и пламък. Изисквания за експлоатационните показатели и методи за изпитване (ISO/DIS 14460:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-50 още

Защитни костюми за потапяне. Част 1: Костюми за постоянно носене. Изисквания, включително безопасност (ISO/AWI 15027-1)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-50 още

Защитни костюми за потапяне. Част 2: Костюми за евакуация. Изисквания, включително безопасност (ISO/AWI 15027-2)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-50 още

Защитни костюми за потапяне. Част 3: Методи за изпитване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-50 още

Защитно облекло за защита срещу химикали. Класификация, етикетиране и изисквания към експлоатационните показатели. Част 1: Общи положения (ISO/CD 16602-1:2021)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-50 още