Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Ергономия. Ергономичност на комбинация от ЛПС

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-59 още

Охрана на труда. Средства за колективна защита от инфрачервена радиация. Класификация. Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още

Заземителни устройства на електрически съоръжения в промишлените предприятия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 1: Метод за изпитване за измерване на специфично повърхностно съпротивление

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-50 още

Лични предпазни средства. Ергономични принципи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Определяне на устойчивостта на материалите срещу проникване на химикали. Част 1: Проникване на потенциално опасни течни химикали в условия на продължителен контакт

90.00 Двегодишен периодичен преглед

ТК-50 още

Определяне на устойчивост на материали срещу проникване на химикали. Част 2: Проникване на потенциално опасни газообразни химикали в условия на продължителен контакт

90.00 Двегодишен периодичен преглед

ТК-50 още

90.20 Начало на периодичен преглед

ISO/TC 94/SC 14 още

90.20 Начало на периодичен преглед

ISO/TC 83/SC 6 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/TC 94 още