Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Железопътна техника. Устройство за сигнал за помощ и за комуникация. Изисквания за тежкотоварни железопътни превозни средства

40.60 Край на общественото допитване

ТК-70 още

Електрическа апаратура за откриването на запалими газове в битови помещения. Част 1: Методи за изпитване и изисквания за работните характеристики

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-38 още

Електромагнитна съвместимост. Електрическа апаратура за откриване и измерване на горими газове, токсични газове или кислород

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-38 още

Фиксирани ултразвукови детектори за изтичане на газ (UGLD). Общи изисквания и методи за изпитване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-38 още

Системи за извънредни и опасни ситуации. Част 1: Системи за реагиране при извънредни и опасни ситуации. Основни изисквания, задължения, отговорности и дейности

40.60 Край на общественото допитване

ТК-53 още

Системи за видеонаблюдение за използване в приложения за сигурност. Част 4: Ръководство за приложение

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-53 още

Системи за видеонаблюдение за използване в приложения за сигурност. Част 5-1: Методи за изпитване на устойчивост на околната среда на характеристиките за качество на изображението

40.60 Край на общественото допитване

ТК-53 още

Системи за видеонаблюдение за използване в приложения за сигурност. Част 5: Спецификация на данните и характеристики за качество на изображението на камери

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-53 още

Система за вътрешни връзки (интерком) в сгради. Част 1-1: Изисквания за системата. Общи положения

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-53 още

Система за вътрешни връзки (интерком) в сгради. Част 1-2: Изисквания за системата. Система за вътрешни връзки (интерком) в сгради с използване на интернет протокол (IP)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-53 още

Сирени електрически промишлени

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 12: Изисквания и методи за изпитване на пневматични устройства за сигнализиране на тревога

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 2: Мокри контролно-сигнални устройства

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 3: Сухи контролно-сигнални устройства

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 3: Сухи контролно-сигнални устройства

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 3: Сухи контролно-сигнални устройства

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 4: Хидравлични звукови сигнализатори

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 4: Хидравлични звукови сигнализатори

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още