Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 4: Вертикални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за надземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водата, различни от предназначените за отопление и охлаждане на сгради

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-56 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Изпитване, проверка и маркировка на метални цистерни

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-14 още

Цистерни за превоз на опасни товари. Метални цистерни под налягане. Проектиране и изработване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-14 още

Строителни продукти. Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Вземане на проби и количествено определяне на азбест в строителни продукти.

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-0/ПС-35 още

Комплекти опаковъчни от тип В за транспортиране на радиоактивни вещества. Методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още

Комплекти опаковъчни от тип А за транспортиране на радиоактивни вещества. Методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още

Товари опасни. Класификация. Знаци за опасност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-73 още

Транспортиране на радиоактивни вещества. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още

Комплекти опаковъчни за транспорт на радиоактивни вещества. Видове и основни параметри

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още

Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 1: Хоризонтални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за подземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водата, различни от предназначените за нагряване и охлаждане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 2: Хоризонтални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за надземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водaтa

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Стоманени резервоари, произведени в заводски условия. Част 3: Хоризонтални цилиндрични резервоари с единични и двойни стени за подземно съхраняване на възпламеними и невъзпламеними течности, замърсяващи водата, предназначени за нагряване и охлаждане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 1: Идентификационни табели за вагон-цистерни за превоз на опасни товари

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 2: Устройства с долно разположение за изпразване на течни продукти, включително изравнител на налягането

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 3: Устройства с долно разположение за напълване и изпразване на втечнени под налягане газове

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 3: Устройства с долно разположение за напълване и изпразване на втечнени под налягане газове

60.60 Публикуван стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 4: Устройства с горно разположение за напълване и изпразване отгоре на течни продукти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Железопътна техника. Вагон-цистерни. Част 5: Устройства за изравняване на налягането по време на напълване или изпразване на течни продукти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още