Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-7: Специфични изисквания за перални машини (IEC 60335-2-7:2019)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-7: Специфични изисквания за перални машини

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Апаратура за радиационна защита. Инсталирани монитори за повърхностно замърсяване за персонала (IEC 61098:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-71 още

Апарати за лъчетерапия. Устройства за отчитане на координати, преместване и скали за отчитане

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-87 още

Определяне на напрегнатост на RF поле, плътност на мощността и SAR в близост до радиокомуникационни базови станции за целите на оценяването на облъчването на човек (IEC 62232/AMD1 ED3)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-75 още

Апаратура за радиационна защита. Персонални детектори за радиация с алармен сигнал, от спектроскопичен вид (SPRD) за откриване на незаконен трафик на радиоактивни материали (IEC 62618:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-71 още

Апаратура за радиационна защита. Детектори за радиация от тип носими (BRD) за откриване на незаконен трафик на радиоактивни материали (IEC 62694:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-71 още

Радиационна защита. Критерии и граници на ефективност при периодично оценяване на дозиметричните услуги (ISO/DIS 14146:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-71 още

Радиационна защита. Процедури за мониторинг на дозата на облъчване в лещата на окото, в кожата и в крайниците (ISO 15382:2021)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-71 още

Радиационна защита. Критерии за ефективност на лаборатории, използващи цитокинезен блок микронуклеарен анализ (CBMN) в лимфоцити от периферна кръв за биологична дозиметрия (ISO/DIS 17099:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-71 още

Радиационна защита. Характеристики на еталонно импулсно излъчване. Част 1: Фотонно излъчване (ISO/18090-1:2023)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-71 още

Радиационна защита. Критерии за ефективност на лаборатории, извършващи биологична дозиметрия чрез цитогенетика. Дицентричен анализ (ISO 19238:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-71 още

Радиационна защита. Мониторинг на работници, професионално изложени на риск от вътрешно замърсяване с радиоактивни материали (ISO/DIS 20553:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-71 още

Системи за пасивна неутронна дозиметрия. Част 1: Изисквания за производителност и изпитване за персонална дозиметрия (ISO 21909-1:2021)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-71 още

Системи за пасивна неутронна дозиметрия. Част 2: Методика и критерии за квалификация на персонални дозиметрични системи на работните места (ISO 21909-2:2021)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-71 още

Охрана на труда. Средства за колективна защита от инфрачервена радиация. Класификация. Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още

Радиационно-защитна техника. Прозорци наблюдателни защитни правоъгълни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още

Изделия на радиационно-защитната техника. Блокове защитни оловни плътни. Технически изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-71 още