Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Работа под напрежение. Електроизолационни ръкавици

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Работа под напрежение. Електроизолационни ръкави

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Работа под напрежение. Изолационни въжета

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-79 още

Работа под напрежение. Протектори за очи, лице и глава срещу въздействието на електрическа дъга. Методи за изпитване и изисквания за работните характеристики (IEC 62819:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-79 още

Работа под напрежение. Част 1: Обувки за електрическа защита. Изолиращи обувки и боти

50.60 Край на гласуването

ТК-79 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-52: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Проводникови системи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-49 още

Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989/A2:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989/A2:2013/Cor 1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код) (IEC 60529:1989 + A1:1999)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Работа под напрежение. Изолиращи прътове и прикрепващи устройства. Част 1: Изолиращи прътове (IEC 60832-1:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Изолиращи прътове и прикрепващи устройства. Част 2: Прикрепващи устройства (IEC 60832-2:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Изолиращи пенонапълнени тръби и масивни щанги за работа под напрежение. Част 1: Напречно сечение на кръгли тръби и щанги (IEC 60855-1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Изолиращи ръкавици (IEC 60903:2002 + поправка 2003, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Ръкави от изолационен материал за работа под напрежение (ІЕС 60984:1990, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Ръкави от изолационен материал за работа под напрежение (IEC 60984:1990/A1:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Защита на лица и съоръжения чрез обвивки. Пробници за проверка (IEC 61032:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още