Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 10: Оразмеряване на предпазни клапани и разрушаващи се дискове за двуфазен поток газ/течност (ISO/FDIS 4126-10:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-104 още

Единна система за общомашиностроителна хидравлика. Клапани предпазни

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Криогенни съдове. Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 2: Предпазни устройства с разкъсваща се мембрана

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-43 още

Транспортируеми бутилки за газ. Притискащ диск за устройство за пълнене под налягане (с изключение на бутилки за ацетиленов газ)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-8 още

Вентилационна система за защита против експлозия на газ

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-1 още

Хелиев криостат. Защита срещу свръхналягане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-43 още

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 1: Предпазни вентили (ISO 4126-1:2013/Amd 1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 1: Предпазни вентили (ISO 4126-1:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 1: Предпазни вентили (ISO 4126-1:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 2: Предпазни устройства с разрушаващ се диск (ISO 4126-2:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 3: Предпазен вентил, комбиниран със защитно устройство с разрушаема мембрана (ISO 4126-3:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 4: Управляеми предпазни вентили (ISO 4126-4:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 5: Предпазни системи за контролирано изпускане на налягането (CSPRS) (ISO 4126-5:2013/Amd 1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 5: Предпазни системи за контролирано изпускане на налягането (CSPRS) (ISO 4126-5:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 6: Приложение, избор и инсталиране на предпазни устройства с разрушаващ се диск (ISO 4126-6:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 7: Общи данни (ISO 4126-7:2013/Amd 1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

Предпазни устройства за защита срещу превишено налягане. Част 7: Общи данни (ISO 4126-7:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-104 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 185 още