Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Прозорци, врати и капаци. Устойчивост на експлозия. Изисквания и класификация. Част 1: Ударна тръба

40.60 Край на общественото допитване

ТК-96 още

Прозорци, врати, капаци и окачени фасади. Устойчивост на експлозия. Изисквания и класификация. Част 2: Изпитване на полигон

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-96 още

Прозорци, врати, капаци и щори. Устойчивост на взривяване. Метод за изпитване. Част 1: Ударна тръба

40.60 Край на общественото допитване

ТК-96 още

Прозорци, врати, капаци и окачени фасади. Устойчивост на взривяване. Метод за изпитване. Част 2: Изпитване на полигон

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-96 още

Потенциално експлозивни атмосфери. Термини и определения за съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Системи за потискане на експлозията

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-1 още

Експлозивна атмосфера. Част 41: Бутални двигатели с вътрешно горене(ISO/IEC DIS 80079-41:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-1 още

Охрана на труда. Взривобезопасност. Общи изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Охрана на труда. Зони взривоопасни. Класификация по отношение на електрооборудване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия. Част 1: Основни понятия и методология

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия. Част 2: Основни положения и методология за мините

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още

Прозорци, врати и капаци. Устойчивост на експлозия. Изисквания и класификация. Част 1: Ударна тръба

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-96 още

Прозорци, врати и капаци. Устойчивост на експлозия. Изисквания и класификация. Част 2: Изпитване на полигон

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-96 още

Прозорци, врати и капаци. Устойчивост на взривяване. Метод за изпитване. Част 1: Ударна тръба

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-96 още

Прозорци, врати и капаци. Устойчивост на взривяване. Метод за изпитване. Част 2: Изпитване на полигон

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-96 още

Потенциално експлозивни атмосфери. Термини и определения за съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-1 още

Стъкло за строителството. Защитно остъкляване. Изпитване и класификация на устойчивост на налягане при експлозия

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-7 още

Определяне на характеристиките на експлозия на облаци прах. Част 1: Определяне на максималното налягане на експлозията pmax на облаци прах

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още