Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Системи за управление на дим и топлина. Част 1: Спецификация за димни прегради

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 17: Протокол от изпитване на системи с автоматични дюзи за обитаеми жилищни помещения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Разширено приложение на резултатите от изпитванията на устойчивост на огън за обслужващи инсталации. Част 2: Пожарни клапи

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Системи за управление на дим и топлина. Част 1: Изисквания за димни прегради

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още

Системи за управление на дим и топлина. Част 10: Източници на енергия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Системи за управление на дим и топлина. Част 10: Източници на енергия

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-1 още

Системи за управление на дим и топлина. Част 13: Системи за диференциално налягане (PDS). Методи за проектиране и изчисляване, монтаж, изпитване за приемане, рутинно изпитване и поддържане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Системи за управление на дим и топлина. Част 2: Вентилатори на естествена тяга за отвеждане на дим и топлина

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още

Системи за управление на дим и топлина. Част 3: Изисквания за вентилатори с механично задвижване за отвеждане на дим и топлина

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още

Системи за управление на дим и топлина. Част 6: Изисквания за системи с диференциално налягане. Комплекти

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-1 още

Системи за управление на дим и топлина. Част 6: Спецификация на системи за диференциално налягане. Комплекти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Системи за управление на дим и топлина. Част 7: Димоотводни секции

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още

Системи за управление на дим и топлина. Част 8: Клапи за управление на дим

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още

Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 2: Вертикални защитни прегради

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-1 още

Разширено приложение на резултатите от изпитванията на устойчивост на огън за обслужващи инсталации. Част 2: Пожарни клапи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Разширено приложение на резултатите от изпитванията на устойчивост на огън за обслужващи инсталации. Част 4: Уплътнения на линейни съединения

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-1 още

Разширено приложение на резултатите от изпитванията на устойчивост на огън за обслужващи инсталации. Част 5: Комбинирани запълващи уплътнения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Изпитване на опасност от пожар. Част 6-1: Задимяване. Общо ръководство (IEC 60695-6-1:2005/A1:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-6 още