Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 2: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на устойчивост на огън с изключение на вентилационни инсталации

50.60 Край на гласуването

ТК-1 още

Класификация на строителни продукти и елементи по отношение на реакцията им на огън. Част 6: Класификация въз основа на резултати от изпитвания на реакция на огън на силови, електронни и съобщителни кабели

50.60 Край на гласуването

ТК-1 още

Изпитване на устойчивост на огън на неносещи елементи. Част 6: Бариери за кухини

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 10: Клапи за управление на дим

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Изпитвания на строителни продукти за реакция на огън. Строителни продукти с изключение на подови покрития, изложени на топлинно въздействие от единичен горящ предмет

50.60 Край на гласуването

ТК-1 още

Разширено приложение на резултатите от изпитванията на устойчивост на огън. Част 12: Носещи зидани стени

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Разширено приложение на резултатите от изпитване на устойчивост на огън и/или управление на дима на врати и затварящи устройства, комплекти отваряеми прозорци, включително елементи на строителния обков. Част 2: Устойчивост на огън на комплекти шарнирно окачени и въртящи се около централна ос стоманени врати

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-1 още

Разширено приложение на резултатите от изпитване на устойчивост на огън и/или управление на дима на врати и затварящи устройства, комплекти отваряеми прозорци, включително елементи на строителния обков. Част 3: Устойчивост на огън на комплекти шарнирно окачени и въртящи се около централна ос дървени врати и отваряеми прозорци с дървени рамки

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Разширено приложение на резултатите от изпитване на устойчивост на огън и/или управление на дим на врати и затварящи устройства, комплекти отваряеми прозорци, включително елементи на строителния обков. Част 4: Устойчивост на огън на комплекти шарнирно окачени и въртящи се около централна ос стъклени врати

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Разширено приложение на характеристиките при огън на конструктивни продукти и строителни елементи: принципи за EXAP стандарти и EXAP доклади

50.60 Край на гласуването

ТК-1 още

Разширено приложение на резултатите от изпитване за дълготрайност на самозатваряне на комплекти врати и отваряеми прозорци, устойчиви на огън и/или управление на дим. Част 1: Дълготрайност на самозатваряне на комплекти шарнирно окачени и въртящи се около централна ос стоманени врати

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Разширено приложение на резултатите от изпитване за дълготрайност на самозатваряне на комплекти врати и отваряеми прозорци, устойчиви на огън и/или управление на дим. Част 2: Дълготрайност на самозатваряне на стоманени ролетни капаци

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Разширено приложение на резултатите от изпитване за дълготрайност на самозатваряне на комплекти врати и отваряеми прозорци, устойчиви на огън и/или управление на дим. Част 3: Дълготрайност на самозатваряне на стоманени плъзгащи се врати

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Разширено приложение на резултатите от изпитване за дълготрайност на самозатваряне на комплекти врати и отваряеми прозорци, устойчиви на огън и/или управление на дим. Част 5: Дълготрайност на самозатваряне на комплекти шарнирно окачени и въртящи се около централна ос дървени врати и отваряеми прозорци с дървени рамки

50.60 Край на гласуването

ТК-1 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Подложки за прекъснати покривни покрития и стени. Инструкции за монтаж и закрепване за изпитване на реакция на огън

40.60 Край на общественото допитване

ТК-61 още

Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още

Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

40.60 Край на общественото допитване

ТК-56 още