Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Камини за пожаробезопасно съхранение. Част 1: Камини за безопасно съхранение на възпламеними течности

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-7 още

Аксесоари за свещи. Спецификация за пожарна безопасност и етикети за безопасност на продукта

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-11 още

Общи методи за изпитване на кабели на въздействие на огън. Измерване на топлоотделяне и отделяне на дим от кабели по време на изпитване на разпространение на пламък. Изпитвателна апаратура, процедури, резултати

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-58 още

Електрически кабели. Разширено приложение на резултатите от изпитване за реакция на огън

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-58 още

Силови кабели 0,6/1,0 kV със специални противопожарни експлотационни показатели за използване в електрически станции и подобни инсталации

40.60 Край на общественото допитване

ТК-58 още

Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част 1: Източник на запалване: тлееща цигара

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Мебели. Оценяване на запалимостта на тапицирани мебели. Част 2: Източник на запалване: газов пламък, сравним със запалена клечка кибрит

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Хранилища за ценности. Класификация и методи за изпитване за устойчивост на огън. Част 2: Помещения за данни и контейнери за данни

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Текстил и текстилни продукти. Поведение при горене. Завеси и платове с подобно предназначение. Подробна процедура за определяне възпламенимостта на вертикално разположени образци (малък пламък)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Подробна процедура за определяне разпространението на пламък при вертикално разположени образци за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстил. Платове за облекло. Подробна процедура за определяне поведението при горене

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Транспортни ленти. Изпитване на възпламенимост чрез симулиране на пожар. Част 1: Изпитвания с пропанова горелка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-76 още

Транспортни ленти. Изпитване на възпламенимост чрез симулиране на пожар. Част 2: Едромащабно изпитване на пожар

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-76 още

Защитни каски. Методи за изпитване. Част 7: Устойчивост на пламък

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-50 още

Защитни каски. Методи за изпитване. Част 7: Устойчивост на пламък

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Средства за защита на дихателните органи. Методи за изпитване. Част 4: Изпитване с пламък

60.60 Публикуван стандарт

ТК-50 още

Изпитвания за устойчивост на огън. Част 1: Общи изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене. Завеси и пердета. Измерване разпространението на пламък по вертикално разположени образци под въздействие на голям източник на запалване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още