Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 13: Изисквания и методи за изпитване на контролни вентили и възвратни вентили

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 8: Изисквания и методи за изпитване на съединители

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 12: Помпи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 13: ESFR спринклери

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Част 2: Проектиране и монтаж на ESFR и CMSA спринклерни инсталации

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Част 3: Указания за сеизмично укрепване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 11: Протокол от изпитване на системи с отворени дюзи за кабелни канали

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 12: Протокол от изпитване на системи с отворени дюзи за търговски фритюрници и уреди за пържене с мазнина

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 17: Протокол от изпитване на системи с автоматични дюзи за обитаеми жилищни помещения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 4: Протокол от изпитване на системи с автоматични дюзи за нескладови помещения

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 6: Протокол от изпитване на системи с автоматични дюзи за двойни подове и окачени тавани

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 7: Протокол от изпитване на системи с автоматични дюзи за търговски помещения с малък риск

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2015, с промени)

20.60 Край на периода за коментари

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни системи. Проектиране, сглобяване, монтиране и пускане в експлоатация на помпени комплекти

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни превозни средства. Част 2: Изисквания за поведение при огън на материалите и съставните части

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-70 още

Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни превозни средства. Част 3: Изисквания за противопожарна устойчивост на противопожарни прегради

40.60 Край на общественото допитване

ТК-70 още

Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни превозни средства. Част 4: Изисквания за пожарна безопасност на конструкцията на подвижния състав

40.60 Край на общественото допитване

ТК-70 още

Железопътна техника. Противопожарна защита на железопътни превозни средства. Част 6: Системи за контрол и управление при пожар

40.60 Край на общественото допитване

ТК-70 още