Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 13: Изисквания и методи за изпитване на контролни вентили и възвратни вентили

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 8: Изисквания и методи за изпитване на съединители

50.60 Край на гласуването

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 12: Помпи

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 14: Спринклери за приложение в жилищни помещения

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на спринклери и инсталации за разпръскване на вода. Част 15: Спринклери за разпръскване на вода с k-фактор най-малко K160, спринклери с разширено покритие с най-малко K80 и спринклери с режим на управление за специални приложения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 1: Изисквания и методи за изпитване на съставни части

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Част 2: Проектиране и монтаж на ESFR и CMSA спринклерни инсталации

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Част 3: Указания за сеизмично укрепване

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-1 още

Изпитвания на устойчивост на огън на обслужващи инсталации. Част 8: Димоотводи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 12: Протокол от изпитване на системи с отворени дюзи за търговски фритюрници и уреди за пържене с мазнина

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 17: Протокол от изпитване на системи с автоматични дюзи за обитаеми жилищни помещения

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 4: Протокол от изпитване на системи с автоматични дюзи за нескладови помещения

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 5: Протокол от изпитване на системи с автоматични дюзи за гаражи за автомобили

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 7: Протокол от изпитване на системи с автоматични дюзи за търговски помещения с малък риск

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2015, с промени)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 11: Физични характеристики и проектиране на системи за гасене с газообразни вещества за гасително вещество Halocarbon Blend 55 (ISO 14520-17:2022, с промени)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Системи за защита от пожар на кухни с търговско предзначение. Проектиране на системата, документация и изисквания за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с водна мъгла. Част 2: Характеристики на продукта и методи за изпитване на дюзи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още