Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Нефтена и газова промишленост. Контрол и ограничаване на пожарите и експлозиите на морски добивни инсталации. Изисквания и указания (ISO/DIS 13702:2022)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-60 още

Безопасност при пожар. Речник (ISO/DIS 13943:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Машини и трактори селскостопански и горскостопански. Методи за определяне и оценка на пожарната безопасност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още

Бутални двигатели с вътрешно горене. Изисквания за безопасност към конструкцията на двигателите, работещи в потенциално експлозивна атмосфера. Част 1: Двигатели от група ІІ, използвани в атмосферата на възпламеними газове и пари

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-14 още

Класификация на пожарите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още

Класификация на пожарите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още

Безопасност при пожар. Речник (ISO 13943:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Нефтени и сродни продукти. Определяне на характеристиките на запалване при впръскване на огнеустойчиви флуиди. Част 1: Постоянно впръсване в пламък. Метод на кухата конусна дюза (ISO 15029-1:1999)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Усилени със стъклени влакна пластмаси. Определяне съдържанието на кухини. Загуба при горене, механична дезинтеграция и статистически методи за изчисление (ISO 7822:1990)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-81 още

Организиране на пожарната безопасност. Оценяване на риска от пожар. Част 1: Общи положения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още

Защита срещу пожар. Речник. Част 1: Обща терминология и явления при пожар

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още

Защита срещу пожар. Речник. Част 2: Защита на строежите срещу пожар

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още

Защита срещу пожар. Речник. Част 6: Евакуация и средства за евакуация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още

Защита срещу пожар. Речник. Част 7: Средства за откриване и предотвратяване на експлозия

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-1 още

Инженеринг на пожарната безопасност в Европа: Преглед на националните изисквания и приложение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 119 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 92/SC 3 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 92/SC 3 още