Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Учебни дъски за образователни институции. Ергономични и технически изисквания, изисквания за безопасност и методи за изпитване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-33 още

Ергономия. Ергономичност на комбинация от ЛПС

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-59 още

Ергономични принципи, свързани с психичното натоварване при работа. Част 2: Принципи на проектиране (ISO/WD 10075-2:2021)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-59 още

Безопасност на машините. Антропометрични изисквания за проектиране на работни станции за промишлеността и услугите (ISO/DIS 14738:2020)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-59 още

Основни изисквания за установяване на антропометрични бази данни (ISO/DIS 15535:2022)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-59 още

Ергономия. Методологии за триизмерно сканиране на международни съвместими антропометрични бази данни. Част 2: Протокол от оценка на формата на повърхността и повторяемостта на взаимно ориентирани позиции (ISO/DIS 20685-2:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-59 още

Ергономия на топлинна среда. Уреди за измерване на физични величини (ISO/CD 7726:2021)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-59 още

Eргономия на топлинна среда. Аналитично определяне и интерпретация на топлинния комфорт чрез пресмятане на индексите PMV и PPD и критерия за локален топлинен комфорт (ISO/DIS 7730:2019)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-59 още

Ергономия на топлинна среда . Аналитично определяне и интерпретация на топлинния стрес чрез изчисляване на прогнозираното топлинно напрежение (ISO/FDIS 7933:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-59 още

Ергономични изисквания при работа в офис с видеотерминали (VDTs). Част 5: Изисквания към работното място и работната поза (ISO 9241-5:2022)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-59 още

Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 920: Ръководство за тактилни и хаптични взаимодействия (ISO/CD 9241-920:2022)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-59 още

Ергономичност. Достъпен дизайн. Простота на експлоатация (ISO/FDIS 24553:2022)

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-59 още

Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 221: Модел за оценка на процеса на проектиране, ориентиран към човека (ISO/DIS 9241-221:2022)

50.00 Проект, регистриран за официално гласуване

ТК-59 още

Основни измервания на човешкото тяло за технологично проектиране. Част 2: Статистически данни от измерванията на тялото от националната популация (ISO/DTR 7250-2:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-59 още

Ергономия на взаимодействие на човек-система. Част 100: Въведение към стандартите, отнасящи се към софтуерната ергономия (ISO/DTR 9241-100:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-59 още

Ергономия на взаимодействието човек-система . Част 311: Приложение на ISO 9241-307: LCD екрани за работни станции (ISO/TR 9241-311:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-59 още

Ергономия на взаимодействието човек-система. Част 430: Препоръки за проектиране на жестове без докосване за намаляване на биомеханичното натоварване (ISO/TS 9241-430:2021)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-59 още

Производителност на човека във физическа среда. Част 1: Рамка на производителност (ISO/TR 23454-1:2021)

30.60 Край на гласуването

ТК-59 още