Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-80: Специфични изисквания за вентилатори

50.60 Край на гласуването

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-102: Специфични изисквания за уреди , изгарящи газ, мазут и твърдо гориво, които имат електрически свързвания

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-102: Специфични изисквания за уреди, изгарящи газ, мазут и твърдо гориво, които имат електрически свързвания

50.60 Край на гласуването

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-96: Специфични изисквания за мебели с електрически задвижвани части

40.60 Край на общественото допитване

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-96: Специфични изисквания за мебели с електрически задвижвани части

40.60 Край на общественото допитване

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-119: Специфични изисквания за електрически уреди за вакуумно пакетиране с търговско предназначение

50.60 Край на гласуването

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-119: Специфични изисквания за електрически уреди за вакуумно пакетиране с търговско предназначение

50.60 Край на гласуването

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-14: Специфични изисквания за кухненски машини

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-14: Специфични изисквания за кухненски машини ( IEC 60335-2-14:2016)

50.60 Край на гласуването

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-14: Специфични изисквания за кухненски машини

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-2: Специфични изисквания за прахосмукачки и водозасмукващи почистващи уреди (IEC 60335-2-2:2019)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-2: Специфични изисквания за прахосмукачки и водозасмукващи почистващи уреди

50.60 Край на гласуването

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-25: Специфични изисквания за микровълнови фурни, включително комбинирани микровълнови фурни

40.60 Край на общественото допитване

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-27: Специфични изисквания за уреди за облъчване на кожата с ултравиолетово и инфрачервено лъчение

50.60 Край на гласуването

ТК-6 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 2-4: Специфични изисквания за центрофуги за пране

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-6 още