Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-72 още

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-72 още

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията и изисквания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-18 още

Управление на промишлени процеси. Сигурност на анализаторските помещения (IEC 61285:202Х)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

Безопасност на машини. Електрочувствителни защитни съоръжения. Част 3: Специфични изисквания за активни опто-електронни защитни устройства чувствителни към дифузно отражение (AOPDDR) (IEC 61496-3:2023 )

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-72 още

Функционална безопасност на електрически/електронни/програмируеми електронни системи за безопасност. Част 1: Общи изисквания (виж функционална безопасност и IEC 61508) (IEC 61508-1:202Х)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-21 още

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-1: Изисквания за безопасност. Изисквания за електрическа, термична и енергийна безопасност (IEC 61800-5-1:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-20 още

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-2: Изисквания за безопасност. Изисквания за функционална безопасност

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-0/ПС-20 още

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-3: Изисквания за безопасност за кодиращи устройства. Изисквания за функционална безопасност, електрическа безопасност и безопасност на околната среда (IEC 61800-5-3:2021)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-20 още

Безопасност на машини. Поставяне на защитно съоръжение за откриване присъствието на хора

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-72 още

Изменение 1. Безопасност на машините. Функционална безопасност на системи за управление, свързани с безопасността (IEC 62061/AMD1 ED2)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-72 още

Безопасност на машини. Изисквания за безжични системи за управление на машини

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-72 още

Безопасност на машините. Интегрирани производствени системи. Основни изисквания (ISO/DIS 11161:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-52 още

Безопасност на машини. Машини за обработване с лазер. Част 2: Изисквания за безопасност на ръчно преносими лазерни устройства

20.60 Край на периода за коментари

ТК-87 още

Безопасност на машини. Идентифициране на достъпа до цялото тяло и предотвратяване на произтичащи рискове

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-52 още

Безопасност на машини. Разположение на защитните приспособления в зависимост от скоростите на приближаване на части от човешкото тяло (ISO/DIS 13855:2022)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-52 още

Безопасност на машини. Блокиращи устройства, свързани със защитни прегради. Принципи на проектиране и избор (ISO/DIS 14119.2:2022)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-52 още

Безопасност на машините. Антропометрични изисквания за проектиране на работни станции за промишлеността и услугите (ISO/DIS 14738:2020)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-59 още