Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-72 още

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-1: Изисквания за безопасност. Изисквания за електрическа, термична и енергийна безопасност (IEC 61800-5-1:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-20 още

Електрозадвижващи системи с регулиране на скоростта. Част 5-3: Изисквания за безопасност за кодиращи устройства. Изисквания за функционална безопасност, електрическа безопасност и безопасност на околната среда (IEC 61800-5-3:2021)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-20 още

Безопасност на машини. Поставяне на защитно съоръжение за откриване присъствието на хора

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-72 още

Изменение 1. Безопасност на машините. Функционална безопасност на системи за управление, свързани с безопасността (IEC 62061/AMD1 ED2)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-72 още

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 1: Общи изисквания (IEC 60204-1:2016, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 31: Конкретни изисквания за безопасност и за ЕМС на шевни машини, шевни единици и шевни системи (IEC 60204-31:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини. Част 33: Изисквания към съоръжения, изработени от полупроводникови елементи (IEC 60204-33:2009, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Основни принципи и принципи за безопасност при взаимодействие човек-машина, маркировка и идентификация. Идентификация на: клеми на съоръжения, изводни краища на проводници и проводници (IEC 60445:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 2 още

Безопасност на лазерни съоръжения. Част 1: Класификация на съоръженията и изисквания (IEC 60825-1:2014)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-18 още

Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-202: Специфични изисквания за електрически задействани механизми на вентили (IEC 61010-2-202:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Управление на промишлени процеси. Сигурност на анализаторските помещения (IEC 61285:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Безопасност на машини. Индикация, маркировка и задействане. Част 1: Изисквания за зрителни, звукови и осезателни сигнали (IEC 61310-1:2007)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Безопасност на машини. Индикация, маркировка и задействане. Част 2: Изисквания за маркировка (IEC 61310-2:2007)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Безопасност на машини. Сигнализиране, маркировка и задействане. Част 3: Изисквания за разположението и действието на органите на задействане (IEC 61310-3:2007)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-72 още

Функционална безопасност на електрически/електронни/програмируеми електронни системи за безопасност. Част 1: Общи изисквания (IEC 61508-1:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Функционална безопасност. Системи за осигуряване на безопасност за обработващата промишленост. Част 1: Рамка, определения, изисквания за система, хардуер и приложно програмиране (IEC 61511-1:2016/Cor.1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Функционална безопасност. Системи за осигуряване на безопасност за обработващата промишленост. Част 1: Рамка, определения, изисквания за система, хардуер и приложно програмиране (IEC 61511-1:2016/A1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още