Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Земни работи. Химични изпитвания. Част 1: Определяне на съдържанието на органични вещества чрез загуба от накаляване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-2 още

Характеризиране на околната среда чрез филтрати от отпадъци и почви с използване на репродуктивно и токсикологично генно изразяване при Daphnia magna.

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-15 още

Характеристика на утайки. Добра практика за използване на утайки при възстановяване на земя

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Земни работи. Част 2: Класификация на материали

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-2 още

Качество на почви. Ръководство за екотоксикологично характеризиране на почви и почвени материали (ISO 15799:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почвите. Ръководство за определянето на основни стойности (ISO 19258:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Земни работи. Изпитвания за обработка на почва. Част 1: pH изпитване за определяне на съдържанието на вар в почвата, необходима за стабилизиране (LFP, LMO)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-2 още

Земни работи. Изпитвания за обработка на почва. Част 2: Изпитване за оценяване склонността на сухи материали да отделят прах

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-2 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 190/SC 7 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 190/SC 4 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 190/SC 7 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 190/SC 7 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 190/SC 7 още