Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Качество на почви. Определяне на характеристиките при задържане на вода. Лабораторни методи (ISO 11274:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почвите. Определяне характерната ненаситена хидравлична проводимост и задържане на вода. Метод с изпаряване на вятър (ISO 11275:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почвите. Определяне на водното налягане в порите. Тензиометричен метод (ISO 11276:1995)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почвите. Определяне съдържанието на влага в почвата като обемна фракция с използване на ядкови проби. Гравиметричен метод (ISO 11461:2001)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Характеризиране на замърсени почви, свързано със запазване на подземни води (ISO 15175:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 1: Определяне съдържанието на вода. Изменение 1 (ISO 17892-1:2014/Amd 1:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 190/SC 3 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 190/SC 3 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 190 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 190/SC 3 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 190/SC 3 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 190/SC 7 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 190 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 190 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 190 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 190 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 190 още