Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Качество на почви. Инхибиране/ забавяне на размножаването на Collembola (Folsomia candida) в почвени замърсители (ISO/FDIS 11267:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-15 още

Качество на почви. Изпитване при контакт на твърди проби чрез използване активността на дехидрогеназа на Arthrobacter globiformis (ISO/AWI 18187)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-15 още

Качество на почви. Вземане на проби от почвени безгръбначни. Част 2: Вземане на проби и извличане на микро-артроподи/ микро-членестоноги (Collembola and Acarina) (ISO/DIS 23611-2:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-15 още

Качество на почви. Вземане на проби от почвени безгръбначни. Част 5: Вземане на проби и извличане от почви от макро-безгръбначни (ISO/DIS 23611-5:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-15 още

Качество на почви. Директно извличане на DNA от почви (ISO 11063:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Ръководство за лабораторни изпитвания за биоразграждане на органични химикали в почвата при аеробни условия (ISO 11266:1994)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Задържане на размножаването на Collembola (Folsomia candida) в почвени замърсители (ISO 11267:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Влияние на замърсителите върху земните червеи. Част 1: Определяне на остра токсичност за Eisenia fetida/Eisenia andrei (ISO 11268-1:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Влияние на замърсителите върху земните червеи. Част 2: Определяне на влиянията върху репродукцията (възпроизвеждането) на Eisenia fetida/Eisenia andrei и други видове земни червеи (ISO11268-2:2023)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Влияния на замърсителите върху земните червеи. Част 3: Указания за определянето на влияния в полеви ситуации (ISO 11268-3:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Определяне на ефектите от замърсители върху почвената флора. Част 1: Метод за измерване забавянето на кореновия растеж (ISO 11269-1:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Определяне на влиянието на замърсителите върху почвената флора. Част 2: Влияние на замърсената почва върху възникването и ранния растеж на висшите растения (ISO 11269-2:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Биологични методи. Определяне на минерализация и нитрификация на азот в почви и влиянието на химикали на тези процеси (ISO 14238:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Лабораторни системи за инкубация за измерване на минерализацията (образуването на минерали) на органични химикали в почвата при аеробни условия (ISO 14239:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Определяне на микробна биомаса в почви. Част 1: Метод на засмукване върху създадена хранителна среда (ISO 14240-1:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Определяне на микробна биомаса в почва. Част 2: Метод на опушване-екстракция (ISO 14240-2:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Ръководство за лабораторни изпитвания за биоразграждане на органични химикали в почвата при анаеробни условия (ISO 15473:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Определяне на потенциална нитрификация и инхибиране на нитрификацията. Бързо изпитване чрез амониево окисление (ISO 15685:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още