Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на якостта на срязване в едноплоскостен апарат

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Почви строителни. Методи за лабораторно определяне на пропадането

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Почви строителни. Определяне на околното триене с фрикциометър

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Почви строителни. Определяне на еластичния и деформационен модул чрез натоварване с кръгла плоча

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Почви строителни. Определяне обемната плътност и водното съдържание с повърхнинни радиоизотопни плътномери и влагомери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Почви строителни. Определяне на обемна плътност с радиоизотопни плътномери, използващи проникващо излъчване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на модула на еластичност чрез натоварване с кръгла щампа

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Почви строителни. Определяне на обемна плътност и водно съдържание с дълбочинни радиоизотопни плътномери и влагомери

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Почви строителни. Определяне на максималната плътност на скелета и оптималното водно съдържание на почвите. Метод по Проктор

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Почви строителни. Определяне на място якостта на срязване на почвите с крилчатка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Почви строителни. Определяне на обща деформация

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на водопропускливостта

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Качество на почвата. Определяне на суха обемна плътност (ISO 11272:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почвите. Определяне на водното налягане в порите. Тензиометричен метод (ISO 11276:1995)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почвата. Определяне на плътност на частиците (ISO 11508:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почвата. Предварителна обработка на проби чрез сушене със замразяване за следващ анализ (ISO 16720:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Геотермално изпитване. Определяне на топлопроводимост на почвата и скалите чрез използване на сондажен топлообменник (ISO 17628:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Лабораторни изпитвания на почвите. Част 1: Определяне съдържанието на вода (ISO 17892-1:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още