Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Характеризиране на почви и отпадъци. Температурно зависимо разграничаване (диференциране) на общия въглерод (TOC400, ROC, TIC900)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-15 още

Качество на почви. Изследване на почви за избрани елементи със спектрометрия с енергодисперсионна рентгенова флуоресценция с ръчен или преносим инструмент (ISO/AWI 13196)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-15 още

Почви и отпадъци. Определяне на хром (VІ) в твърди вещества чрез алкално изваряване и йонна хроматография със спектрофотометрично откриване (ISO/CD 15192)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-15 още

Екологични твърди матрици. Определяне на елементи с използване на масспектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-MS)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-15 още

Екологични твърди матрици. Определяне на елементен състав чрез рентгенова флуоресценция ( ISO/AWI 18227)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-15 още

Почви, обработени биоотпадъци и утайки. Определяне на елементи чрез оптична емисионна спектрометрия с индуктивно свързана плазма (ICP-OES) (ISO/DIS 22036:2022)

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-15 още

Почви строителни. Методи за определяне на водоразтворими соли и на техните компоненти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Почви строителни. Методи за определяне на органични вещества

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Опазване на природата. Почва. Показатели за качествата на почвата. Методи за определяне съдържанието на арсен

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Почва. Показатели за качествата на почвата. Методи за определяне съдържанието на олово

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Почва. Показатели за качествата на почвата. Методи за определяне общото съдържание на мед

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Почва. Показатели за качествата на почвата. Методи за определяне съдържанието на кадмий

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Почва. Показатели за качествата на почвата. Методи за определяне съдържанието на цинк

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Опазване на природата. Почви. Метод за определяне на вредна киселинност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Почви строителни. Метод за определяне на карбонати

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Характеристика на отпадъци и почва. Определяне на елементен състав чрез рентгенова флуоресценция

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Почви, отпадъци, обработени биоотпадъци и утайки. Определяне на общото съдържание на органичен въглерод (TOC) чрез сухо изгаряне

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Почви, обработени биоотпадъци и утайки. Определяне на адсорбируеми органично свързани халогени (AOX)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още