Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Качество на почви. Вземане на проби от почвени безгръбначни. Част 2: Вземане на проби и извличане на микро-артроподи/ микро-членестоноги (Collembola and Acarina) (ISO/DIS 23611-2:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-15 още

Качество на почви. Вземане на проби от почвени безгръбначни. Част 5: Вземане на проби и извличане от почви от макро-безгръбначни (ISO/DIS 23611-5:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-15 още

Утайки, обработени биоотпадъци и почви. Указания за предварителна обработка на проби

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Измерване на устойчивостта на почвени агрегати, подложени на действието на вода (ISO 10930:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почвата. Параметри за геохимично моделиране на излугването и спецификация на съставните части в почви и почвени материали. Част 1: Екстракция на аморфни железни оксиди и хидроксиди с аскорбинова киселина (ISO 12782-1:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почвата. Параметри за геохимично моделиране на излугването и спецификация на съставните части в почви и материали. Част 2: Екстракция на кристални железни оксиди и хидроксиди с дитионит (ISO 12782-2:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почвата. Параметри за геохимично моделиране на излугването и спецификация на съставните части в почви и материали. Част 3: Екстракция на алуминиеви оксиди и хидроксиди с амониев оксалат/ оксалова киселина (ISO 12782-3:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почвата. Параметри за геохимично моделиране на излугването и спецификация на съставните части в почви и материали. Част 4: Екстракция на хумусни вещества от твърди проби (ISO 12782-4:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почвата. Параметри за геохимично моделиране на излугването и спецификация на съставните части в почви и материали. Част 5: Екстракция на хумусни вещества от водни проби (ISO 12782-5:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Идентификация и класификация на почви. Част 1: Идентификация и описание (ISO 14688-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Геотехнически изследвания и изпитвания. Идентификация и класификация на почви. Част 2: Принципи за класификация (ISO 14688-2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Качество на почви. Ръководство за избиране и оценяване на биотестове за екотоксикологично характеризиране на почви и почвени материали (ISO 17616:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почвите. Указания за процедури за излугване с цел последващо химическо и екотоксикологично изпитване на почви и почвени материали (ISO 18772:2008)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Процедури за излугване с цел последващо химическо и екотоксикологично изпитване на почви и почвени материали. Част 1: Изпитване на партида с използване на съотношение течно към твърдо на 2 l/kg сухо вещество (ISO 21268-1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Процедури за излугване с цел последващо химическо и екотоксикологично изпитване на почви и почвени материали. Част 2: Изпитване на партида с използване на съотношение течно към твърдо на 10 l/kg сухо вещество (ISO 21268-2:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Процедури за излугване с цел последващо химическо и екотоксикологично изпитване на почви и почвени материали. Част 3: Изпитване на просмукването на възходящ поток (ISO 21268-3:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Процедури за излугване с цел последващо химическо и екотоксикологично изпитване на почви и почвени материали. Част 4: Влияние на pH върху излугването с първоначално добавяне на киселина/основа (ISO 21268-4:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Качество на почви. Указания за установяване на определени съединения с газхроматография и масспектрометрия (ISO 22892:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още